Danes je 21.6.2021

Input:

Redna delovna uspešnost v osnovi za nadomestilo Z 120

19.11.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2020.11.2.8 Redna delovna uspešnost v osnovi za nadomestilo Z 120

mag. Mojca Fon Jager in Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek

Smo v dilemi glede upoštevanja redne delovne uspešnosti v osnovi za nadomestilo Z 120 (osnova tekočega meseca; KPVIZ). V mesecu oktobru 2020 (izplačilo 5. 11. 2020) bomo izplačali redno delovno uspešnost (trimesečno) julij–september 2020. Ali se upošteva 1/3 trimesečne delovne uspešnosti v osnovi Z 120 za plačo oktober, glede na to, da taista 1/3 ni uspešnost tekočega meseca, torej oktobra, saj izplačujemo uspešnost julij–september 2020?

Poglavje Redna delovna uspešnost je določeno v Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS) od 27 do 34 člena, povezava: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP234.

Odgovor na vaše vprašanje