Danes je 27.3.2023

Input:

Obveznosti delodajalca v postopku pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi delavcu invalidu zaradi nezmožnosti za opravljanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi zaradi invalidnosti in v primeru poslovnega razloga

19.5.2017, , Vir: Verlag Dashöfer

9.1.1.5.2 Obveznosti delodajalca v postopku pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi delavcu invalidu zaradi nezmožnosti za opravljanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi zaradi invalidnosti in v primeru poslovnega razloga

Vanja Mavri

Na podlagi drugega odstavka 116. člena v povezavi s prvim odstavkom 86. člena ZDR-1mora delodajalec, če delavec tako zahteva, o nameravani redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nezmožnosti delavca za opravljanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi zaradi invalidnosti ali iz poslovnega razloga pisno obvestiti sindikat, katerega član je delavec ob uvedbi postopka. Če delavec ni član sindikata, mora delodajalec na zahtevo delavca obvestiti svet delavcev oziroma delavskega zaupnika. Sindikat ali svet delavcev oziroma delavski zaupniku lahko svoje mnenje v zvezi z odpovedjo poda v šestih dneh - če mnenja v tem roku ne poda, se šteje, da odpovedi ne nasprotuje. Odpovedi sindikat oziroma svet delavcev oziroma delavski zaupnik lahko nasprotuje, če meni da zanjo ni utemeljenih razlogov ali