Danes je 5.3.2021

Input:

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi izpolnitve pogoja za pridobitev pravice do starostne pokojnine (vzorec)

12.1.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

2021.01.1.2 Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi izpolnitve pogoja za pridobitev pravice do starostne pokojnine (vzorec)

Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

vstaviti pisemsko glavo delodajalca

VZOREC-REDNA ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI ZARADI IZPOLNITVE POGOJA ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO STAROSTNE POKOJNINE

Datum:

Št.:

___________________ (ime in priimek delavca)

___________________ (naslov)

___________________ (naslov)

REDNA ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI ZARADI IZPOLNITVE POGOJA ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO STAROSTNE POKOJNINE

V skladu s 3. odstavkom 89. člena Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1) v povezavi z 21. členom Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (v nadaljevanju: ZIUPOPDVE), 1. odstavkom 82., 86., 87., 93., 95., 96., 97. in 108. členom ZDR-1 in določili __________________ (vstaviti kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti, ki zavezuje delodajalca), je delodajalec ____________________ (ustrezno vstaviti), ______________, ki ga zastopa _____________ (ustrezno vstaviti), dne _________ odločil:

  1. Delavcu _________ , rojen ________, stanujočemu na naslovu___________, zaposlenemu na delovnem mestu ___________ (ustrezno vstaviti), v delovnem razmerju za nedoločen čas in za polni delovni čas (po potrebi ustrezno prilagoditi), se zaradi izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine na podlagi prvega in četrtega odstavka 27. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju: ZPIZ-2), v skladu s 3. odstavkom 89. člena ZDR-1 redno odpove pogodba o zaposlitvi, št. _____ z dne_____ (ustrezno vstaviti).
  2. Delavcu pripada odpovedni rok v trajanju 60 dni, ki začne teči naslednji dan po vročitvi te redne