Danes je 31.7.2021

Input:

Regres za prehrano za dijake in študente na obvezni praksi

20.7.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

2021.07.2.9 Regres za prehrano za dijake in študente na obvezni praksi

Strokovna sodelavka

Na podlagi Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (UL RS, št. 88/2021) od junija 2021 dalje pripada dijakom in študentom za obvezno opravljanje prakse nagrada v predpisanem mesečnem znesku. Zanima nas ali jim pripada tudi povračilo regresa za prehrano? V skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (180. člen) je študentom in dijakom na praksi pripadal tudi regres za prehrano v višini in pod pogoji, ki so veljali za zaposlene.

Tretji odstavek 180. člena Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), ki določa:

»(3) Študentom in