Danes je 17.9.2021

Input:

Sistemizacija delovnih mest (odgovori na vprašanja 2. del)

6.9.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

1.74 Sistemizacija delovnih mest (odgovori na vprašanja 2. del)

mag. Edita Horvat

V našem vrtcu bi želeli v Sistemizacijo delovnih mest pri delovnem mestu ravnatelj pri posebnih pogojih dodati naslednje:

- Najmanj tri leta delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih.

Ali menite, da lahko to navedemo pod posebne pogoje (na predavanju ste omenjali, da lahko pod prednostne pogoje), glede nato, da 53. Člen Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) natančno opredeljuje pogoje za zasedbo delovnega mesta ravnatelja?

Predavanje na SEJA profi plus tukaj.

Predavanje na Učinkovita šola profi plus tukaj.

Glejte tudi sistemizacija delovnih mest (odgovori na vprašanja) tukaj.

Delovno mesto ravnatelja je sistemizirano napačno, pripombe sem dodala v vašem dokumentu v oblačkih.

Oblački so v tem članku predstavljeni kot opombe.

Delovne izkušnje so strogo formalni pogoj za zasedbo delovnega mesta, ki ne sme odstopati od pogojev, ki so navedeni v odloku o ustanovitvi, ki ga je sprejel najvišji organ odločanja v občini, torej občinski svet.

Prednostni pogoj je lahko naveden v samem besedilu razpisa, lahko se npr. doda, da bodo imeli prednost pri izbiri kandidati, ki imajo bogate izkušnje s poslovodenjem zavoda (poleg ostalih formalnih izkušenj v zakonu in odloku).

Sistemizacija mora biti skladna z zakonom in odlokom, besedilo ne sme odstopati od navedenega, tako pri delovnem mestu ravnatelja, kot tudi pri ostalih delovnih mestih.

Ni znano tudi, na kakšen način je ravnatelj uvrščen