Danes je 28.10.2021

Input:

Sistemiziranje delovnega mesta računovodja VII/1 v dejavnosti vzgoje in izobraževanja

10.9.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

2021.09.1.3 Sistemiziranje delovnega mesta računovodja VII/1 v dejavnosti vzgoje in izobraževanja

mag. Edita Horvat

V dejavnosti vzgoje in izobraževanja so na področju delovnih mest računovodij (plačna skupina J) uveljavljene spremembe v naslednjih podzakonskih oziroma izvršilnih predpisih:

  • Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17, 43/18 in 54/21)

  • Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, št. 57/07, 65/08, 99/10, 51/14, 64/15, 47/17, 54/19, 180/20 in 54/21)

  • Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom (Uradni list RS, št. 75/05, 85/06, 68/07, 73/08, 18/11, 51/14, 79/14 – popr., 64/15, 47/17, 54/21 in 111/21)

  • Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole (Uradni list RS, št. 76/08, 31/10, 5/11, 47/17 in 54/21)

  • Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 59/07, 70/08, 5/11, 56/14, 66/15, 47/17, 24/18 in 54/21)

Delovna mesta računovodij v dejavnosti vzgoje in izobraževanja so bila že v času prehoda na nov plačni sistem deležna nekaterih sprememb, v letošnjem letu pa se na podlagi zgoraj navedenih podlag v šolah zaposlenim na teh delovnih mestih obetajo še dodatne spremembe, ki jih morajo delodajalci upoštevati tudi v svojih splošnih aktih, od katerih eden od teh je tudi akt/pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih