Danes je 10.8.2020

Input:

Skupna nabava opreme

10.1.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2020.01.2.2 Skupna nabava opreme

DDV asistenca, mag. Aleksandra Heinzer in Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek

Nabavili bomo raziskovalno opremo (mikroskop) od proizvajalca v tujini v višini 600.000 evrov. Prejeti račun se bo v celoti glasil na A. Ob prejemu računa bomo naredili samoobdavčitev in si odbijali DDV v višini količnika za odbitek DDV, ki znaša 10 %. Nabavna vrednost opreme tako znaša 718.800 evrov. Za potrebe postopka nabave nam je zunanji izvajalec izdelal DIIP. Gre za skupno nabavo opreme s strani dveh inštitucij (A v višini 60 % in B v višini 10 %), 30 % vrednosti opreme pa sofinancira C.

V naše poslovne knjige bomo poknjižili: 431.280 evrov (60 %) + stroški DIIP: vir lastna amortizacijska sredstva, evidentiranje v naše poslovne knjige in amortiziranje v breme tekočih prihodkov (konto 462) in 215.640 evrov (30 %): vir sredstva C, evidentiranje v naše poslovne knjige in amortiziranje v breme vira (980), za 71.880 evrov (10 %) bomo bremenili B. Ali je termin »vrednost opreme« enak nabavni vrednosti, ki se evidentira v poslovne knjige po odbitku DDV? Če je odgovor pozitiven, ali bo naše evidentiranje in amortiziranje pravilno? Bremenitev B za delež 10 % vrednosti opreme: kakšen dokument izstavimo in kaj je z DDV?

Uvodoma velja še posebej poudariti, da si vaše vprašanje zasluži individualno obravnavo. Treba je namreč natančno preveriti