Danes je 31.7.2021

Input:

Solidarnostna pomoč in njena višina

14.6.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

4.1.10.2 Solidarnostna pomoč in njena višina

Vanja Mavri

I.

Javnemu uslužbencu oziroma njegovi družini pripada solidarnostna pomoč v primerih in pod pogoji, ki jih določa kolektivna pogodba dejavnosti oziroma poklica, ki velja za delodajalce, pri katerem je javni uslužbenec zaposlen.

1. Pravica javnega uslužbenca do solidarnostne pomoči

Na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ so bili sprejeti aneksi h naslednjim kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (objavljeni v Uradnem listu RS, št. 40/12):

- Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (682/1991 Ur.l.RS),

- Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (2770/1998 Ur.l.RS),

- Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (543/1994 Ur.l.RS),

- Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (570/1994 Ur.l.RS),

- Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (1937/1994 Ur.l.RS),

- Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (2095/1992 Ur.l.RS),

- Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (1744/1994 Ur.l.RS).

Na podlagi prvega odstavka 13. člena navedenih kolektivnih pogodb je delodajalec javnemu uslužbencu dolžan izplačati solidarnostno pomoč v primerih in po postopku, določenem v kolektivni pogodbi.

2. Primeri, v katerih javnemu uslužbencu oziroma njegovi družini pripada solidarnostna pomoč:

- smrt delavca (javnega uslužbenca) ali ožjega družinskega člana,

- težja invalidnost,

- daljša bolezen,

- elementarne nesreče ali požari.

3. V primerih iz prejšnje točke sta javni uslužbenec oziroma njegova družina upravičena do solidarnostne pomoči pod pogojem, da:

- osnovna plača javnega uslužbenca v mesecu, ko se je zgodil primer, ne presega oziroma ne bi presegala višine minimalne plače. Ta