Danes je 6.6.2020

Input:

Solidarnostna pomoč na podlagi četrte alineje 4. točke 40. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti (KPND)

15.5.2020, Vir: Ministrstvo za javno upravo

 Pojasnilo državnega organa številka 007-267/2020-1 navajamo v celoti:

 »Obveščamo vas, da se je Vlada Republike Slovenije na 39. dopisni seji, dne 14. 5. 2020 seznanila z Informacijo glede solidarnostne pomoči po četrti alineji 4. točke 40. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti (KPND) – zahteva sindikatov (v nadaljnjem besedilu: Informacija) in sprejela naslednji sklep:

 »Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da določbe KPND zaradi razglašene epidemije COVID-19 ne dajejo podlage za izplačilo solidarnostne pomoči vsem javnim uslužbencem brez ugotovitve, da je epidemija prizadela javnega uslužbenca ali njegovo premoženje in mu povzročila težave ter škodo, ki bi jo solidarnostna pomoč pomagala prebroditi.«

Sklep vlade in Informacija sta dostopna na spletnem naslovu:

 https://www.gov.si/teme/povracila-stroskov-in-drugi-osebni-prejemki/ v rubriki Aktualno.

 V zvezi s sprejetim sklepom in omenjeno Informacijo v nadaljevanju pojasnjujemo še naslednje:

Solidarnostna pomoč je pravica iz delovnega razmerja (denarna terjatev), ki je določena v kolektivnih pogodbah. O zahtevi za solidarnostno pomoč na podlagi vloge javnega uslužbenca in sindikata (v delu, ki se nanaša na višjo solidarnostno pomoč članu reprezentativnega sindikata, ki je podpisal aneks h KP) v državnih organih in občinah odloča predstojnik s sklepom, ki vsebuje pouk o pravnem sredstvu (pravica do pritožbe skladno s 3. odstavkom 24. člena ZJU).