Danes je 12.12.2019
Input:

Solidarnostna pomoč

25.7.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

1.9 Solidarnostna pomoč

Strokovna sodelavka

VSA POJASNILA SOLIDARNOSTNA POMOČ SO DOSTOPNA NA PORTALU SEJA. Katera pojasnila so bila objavljena na spletnih straneh državnih organov in katera so še vedno dostopna pri njih?

Na spletnih straneh ministrstev so objavljena pojasnila solidarnostna pomoč.

Tabela: Pregled pojasnil, katerih tematika je solidarnostna pomoč

Tematika pojasnila  Datum  Izdajatelj  Številka pojasnila (s preklikom na portal Javni sektor SEJA)  Objava dostopa do pojasnila na spletni strani državnih organov na dan 19. 6. 2019  Povzetek 
Solidarnostna pomoč in jubilejne nagrade - sodba DSSI Pd 1674/2017 in sodbo VDSS Pdp  4. 2. 2019  MJU  414/2018 100-83/2019/7 Ni dostopno na spletni strani MJU  Na podlagi sodb ni možno pričeti izplačevati višje solidarnostne pomoči in višjih jubilejnih nagrad javnim uslužbencem, ki niso člani reprezentativnih sindikatov.  
Pojasnila glede plač, povračil stroškov in drugih ukrepov v letu 2018  15. 1. 2018  MJU  100-84/2018/1 Ni dostopno na spletni strani MJU  Katere določbe predpisov se upoštevajo v letu 2018 glede solidarnostnih pomoči.  
Solidarnostna pomoč - invalidnost III. kategorije  25. 3. 2015  MJU  100-402/2015/2 Dostopno na spletni strani MJU pod Uslužbenski sistem/ mnenja  Upravičenost do solidarnostne pomoči v primeru težje invalidnosti, upoštevanje kriterija višine osnovne plače in vložitev zahteve za izplačilo.  
Opredelitev o roku za vložitev zahteve za izplačilo solidarnostne pomoči  2. 6. 2014  MJU  020-124/2014/2 Dostopno na spletni strani MJU pod Uslužbenski sistem/ mnenja  Javni uslužbenec ni več upravičen do solidarnostne pomoči po poteku roka za vložitev vloge, določenega v kolektivni pogodbi.  
Solidarnostna pomoč  27. 4. 2015  MNZ  100-818/2014/2 Dostopno na spletni strani MJU pod Uslužbenski sistem/ mnenja  Neprekinjena odsotnost več kot eno leto zaradi bolezni in pravica do solidarnostne pomoči samo enkrat v koledarskem letu in ob izpolnjenem pogoju najmanj tri mesečne neprekinjene odsotnosti.