Danes je 17.10.2019
Input:

Solidarnostna pomoč za daljšo odsotnost v vrtcu

14.6.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.06.2.7 Solidarnostna pomoč za daljšo odsotnost v vrtcu

Strokovna sodelavka

Imam vprašanje glede obdavčitve solidarnostne pomoči za daljšo odsotnost. Smo javni zavod/vrtec-določen uporabnik. Če je delavka na primer odsotna z dela zaradi daljše bolniške več kot eno leto in ji pripada tudi druga solidarnostna pomoč po treh mesecih v naslednjem letu, ali je ta druga solidarnostna pomoč obdavčena z vsemi prispevki in dohodnino ali ne.

In kaj pomeni to »enkrat v koledarskem letu«? Delavka ima en dan bolniške (26. 9. 2018) in je pri plači za december (izplačilo v januarju 2019) prejela solidarnostno pomoč. Sedaj je še vedno na bolniški in bo najbrž še celo leto. Ali ji pripada za leto 2019 že v aprilu spet druga solidarnostna pomoč in je ta obdavčena?

Postopek dodelitve solidarnostne pomoči ureja 178. člen Zakona za uravnoteženje javnih financ in pa Kolektivna pogodba negospodarskih dejavnosti (KPND) vključno s pripadajočimi aneksi. Slednji določajo, da javnemu uslužbencu v primeru daljše bolezni (po preteku treh mesecev), ob izpolnjevanju vseh pogojev iz KPND in pripadajočega aneksa (pogoj minimalne plače, zahteva za izplačilo) pripada solidarnostna pomoč. Poudariti je treba, da delavcu pripada solidarnostna pomoč samo enkrat v koledarskem letu. Pri tem je treba preveriti, ali je javni uslužbenec član reprezentativnega sindikata, podpisnika