Danes je 29.5.2020

Input:

Sredstva v upravljanju s strani več ustanoviteljev (javni zavodi)

1.4.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2020.04.1.3 Sredstva v upravljanju s strani več ustanoviteljev (javni zavodi)

Gordana Gliha in Peter Kocjančič

Javni zavodi, ki delujejo na lokalnem nivoju, so lahko ustanovljeni s strani več občin. To pomeni, da ima lahko javni zavod več ustanoviteljev. Javni zavodi so skladno z Zakonom o javnih financah obravnavni kot posredni proračunski uporabniki, kar pomeni, da so skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16 in 47/19) vpisani v register proračunskih uporabnikov, ki ga vodi Uprava RS za javna plačila. Register proračunskih uporabnikov je enotna informatizirana zbirka podatkov, povezana s Poslovnim registrom Slovenije in registrom transakcijskih računov. V njem se vodijo in dnevno posodabljajo podatki o proračunskih uporabnikih, proračunih, upravljavcih sredstev sistema EZR, nadzornikih javnofinančnih prihodkov in računih ter drugi podatki, ki jih določajo pravni akti.

Medsebojna razmerja med ustanovitelji in javnim zavodom se opredelijo v aktu o ustanovitvi. Opredeliti je potrebno način delitve stroškov, premoženja, način financiranja in podobno. Metodologija za pripravo premoženjskih