Danes je 16.7.2020

Input:

Terjatve (SRS 5) - pripoznavanje

18.10.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

4.4.10.2 Terjatve (SRS 5) – pripoznavanje

Fenja Borštnar

Terjatev se v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja pripozna kot sredstvo, če (SRS2016 5.13.):

a) je verjetno, da bodo pritekale gospodarske koristi, povezane z njo, in

b) je mogoče njeno izvirno vrednost zanesljivo izmeriti.

Gospodarske koristi pritekajo predvsem s poravnavo terjatev, ki je lahko v