Danes je 16.7.2020

Input:

Terjatve

18.10.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

4.4.10 Terjatve

Fenja Borštnar

Predpisi:

- Zakon o računovodstvu (ZR),

- Slovenski računovodski standardi (SRS2016 5),

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava