Danes je 5.8.2020

Input:

Upravičeno izplačevanje nadur?

15.7.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2020.07.2.7 Upravičeno izplačevanje nadur?

Vanja Mavri

Smo šola z vrtcem, naši zaposleni delavki čistita športno dvorano, ki je v lasti ustanovitelja, občine. V športni dvorani imajo razna društva različne dejavnosti, npr. trenirajo odbojko, imajo tekmovanja, in sicer to poteka vse med konci tedna. Naša šola pri tem nima ničesar, ker ne zaračunavamo najemnine za športno dvorano. So pa prosili naši delavki, da bi čistili športno dvorano. Naši zaposleni imata sicer pogodbo za 40-urni delavnik. Sedaj smo jima v dogovoru z občino izplačevali nadure. Zaposleni sta se strinjali in tudi podpisali pisno odredbo o nadurnem delu. Nadurno delo je delo, ki ga delavec opravlja preko delovnega časa. V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) polni delovni čas ne sme biti daljši od 40 ur na teden. Na teden lahko opraviš največ 8 nadur in ne več kot dve uri na dan. Torej nadurno delo ni mogoče ob sobotah in nedeljah, če imamo v pogodbi delovni čas od ponedeljka do petka. Kaj pa če v pogodbi nimamo nič napisano glede delovnega časa? V letu 2019 smo delavkama izplačevali nadure, vendar sta dobili izplačilo samo za nadure, nista pa dobili dodatnega izplačila za nadure v soboto in v nedeljo, kljub temu da sta delali med koncem tedna. Izplačevali nismo dodatka za soboto in nedeljo ravno zaradi tega, ker je narava dela pri nas na šoli od ponedeljka do petka, ker delovnih sobot in nedelj pri nas ni in tudi nadurno delo ni bilo odrejeno sproti. Zanima nas sledeče:

  • Kako izplačevati plačilo zaposlenima, če šola nima nič z