Danes je 17.4.2021

Input:

Upravičenost do dodatka za delo v rizičnih razmerah

3.4.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

2021.03.2.13 Upravičenost do dodatka za delo v rizičnih razmerah

Vanja Mavri

Ali je pomočnik direktorja (plačna skupina B) upravičen do dodatka za delo v rizičnih razmerah po 11. točki 39. člena KPJS?


23. člen ZSPJS določa zgolj, da (med drugimi) dodatek za nevarnost ne pripada ravnateljem, direktorjem in tajnikom.


Po Uredbi o plačah direktorjev v javnem sektorju pa pomočniki direktorja ne