Danes je 2.4.2020
Input:

Upravljanje in evidentiranje ničelnih - gotovinskih računov proračunskih uporabnikov

27.1.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

4.2.3.4 Upravljanje in evidentiranje ničelnih - gotovinskih računov proračunskih uporabnikov

Gordana Gliha, Peter Kocjančič

Posebni računi z ničelnim stanjem« so računi proračunskih uporabnikov, odprti pri bankah in hranilnicah, s katerimi ima ministrstvo, pristojno za finance, sklenjeno krovno pogodbo. Ti računi se uporabljajo izključno za dvig in polog gotovine in konec dneva izkazujejo ničelno stanje.

V skladu z 5. členom Pravilnika o dvigih ter pologih domače in tuje gotovine neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije preko posebnega računa z ničelnim stanjem (Uradni list RS, št. 89/02, 94/02 – popr., 117/07, 58/09 – ZPlaSS, 109/09, 59/10 – ZOPSPU in 77/16 – ZOPSPU-1) ima lahko proračunski uporabnik odprt le en posebni račun z ničelnim stanjem (t.i. gotovinski račun), razen v