Danes je 13.7.2020

Input:

Upravljavec infrastrukture, športni klubi in občina

27.11.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.12.2.1 Upravljavec infrastrukture, športni klubi in občina

Evgenija Javornik, državni notranji revizor, Revidera d.o.o.

Smo upravljavec športne infrastrukture. Športna društva in klubi so se preko javnega razpisa letnega programa športa prijavili na sofinanciranje brezplačnih ur (razpis je vodila občina, naša ustanoviteljica). Pogodba med nami in občino nas zavezuje, da moramo klubu izstaviti račun, občini pa za dodeljene brezplačne ure vadbe zahtevek z istim zneskom, kot je račun. Pogodbeno razmerje je relacija klub - občina, druga pogodba pa upravljavec (mi) - občina. Ne obstaja tripartitno partnerstvo za to zadevo. Izstavljen račun klubu za nas pomeni knjižbo 120/760. Pri izstavitvi zahtevka občini pa naletimo na težavo, kako pravilno evidentirati poslovni dogodek: 141 v breme, kaj pa v dobro. Ko občina zahtevek plača, se knjiži 100/141. Nekako pa je treba zapreti 120. Poskusili smo s knjižbo 141/120, vendar je takoj težava pri določitvi stranke, saj je dokument v breme in v dobro izstavljen na isto stranko, v našem primeru je to občina. Klub se s tem ne zapre. Ker gre mesečno za cca. 50 računov in 50 zahtevkov, priprava poračuna pa bo zahtevala 50 klubov * cca. 3 računi na mesec * 7 mesecev (jan-jul) = 1.050 dokumentov, tega ne moremo reševati s pavšalnimi rešitvami. Pri tej zadevi se nam poraja veliko vprašanj:

- knjiženje,

- ali je pravilno, da mi izstavljamo zahtevek občini, saj tako 2-krat knjižimo isto storitev (do letos so zahtevke občini izstavljali klubi, potem pa smo preko pogodb o odstopu terjatev prejeli denar nakazan mi in ne klubi),

- ker gre za brezplačne ure uporabe objektov, je sploh pravilno, da klub prejme račun (strinjamo se, da je treba upoštevati DDV