Danes je 5.12.2023

Input:

Ur. l. RS 560/2017, Pravilnik o kartici zdravstvenega zavarovanja, profesionalni kartici in pooblastilih za branje in zapisovanje podatkov v zalednem sistemu, z dne 8.1.2020

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
PRAVILNIK
o kartici zdravstvenega zavarovanja, profesionalni kartici in pooblastilih za branje in zapisovanje podatkov v zalednem sistemuZadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Pravilnik o spremembi Pravilnika o kartici zdravstvenega zavarovanja, profesionalni kartici in pooblastilih za branje in zapisovanje podatkov v zalednem sistemu
3544/2019
8.1.2020
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(1)  Ta pravilnik določa:
-  obliko, vsebino, izdajo in veljavnost kartice zdravstvenega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: KZZ) in profesionalne kartice (v nadaljnjem besedilu: PK);
-  namen uporabe KZZ in PK;
-  način dostopa do podatkov ter pooblastila za branje in zapisovanje podatkov v zalednih sistemih.
(2)  Izdajatelj KZZ in PK je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod).
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
-  delodajalec imetnika PK je Zavod, izvajalec zdravstvenih storitev ali upravljavec iz 5. člena tega pravilnika, ki je v skladu s tem pravilnikom pooblaščen podeliti svojemu delavcu in delavcu svojega pogodbenega partnerja pooblastila za dostop do podatkov v zalednem sistemu, do katerih je delavec upravičen zaradi narave svojega dela kot imetnik PK;
-  imetnik KZZ je oseba, ki ji je bila v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, priznana lastnost zavarovane osebe, in oseba, ki je v skladu s pravnim redom Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) oziroma mednarodno pogodbo z njo izenačena glede uveljavljanja pravic iz navedenega zakona, ter ji je bila zato izdana KZZ;
-  imetnik PK je zdravstveni delavec, zdravstveni sodelavec ali drug delavec delodajalca ali njegovega pogodbenega partnerja, ki ga je delodajalec pooblastil, da pri svojem delu uporablja PK za dostop do podatkov v zalednem sistemu, do katerih je upravičen zaradi narave svojega dela. Kot delavec v smislu tega pravilnika se šteje oseba, ki pri delodajalcu ali njegovem pogodbenem partnerju opravlja delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali na kakršni koli drugi pravni podlagi;
-  izvajalec zdravstvenih storitev je skupni izraz za izvajalca in dobavitelja, kot sta izraza opredeljena v pravilih, ki urejajo obvezno zdravstveno zavarovanje;
-  KPEP na PK je kvalificirano potrdilo za elektronski podpis, zapisano na PK, ki se uporablja z osebnim geslom in imetniku PK omogoča kvalificiran elektronski podpis;
-  PEP na KZZ je (nekvalificirano) potrdilo za elektronski podpis, zapisano na KZZ, ki se uporablja brez osebnega gesla in sočasno z uporabo PK omogoča dostop do podatkov v zalednem sistemu;
-  PEP na PK je (nekvalificirano) potrdilo za elektronski podpis, zapisano na PK, ki se uporablja z osebnim geslom in imetniku PK omogoča elektronski podpis in dostop do podatkov v zalednem sistemu;
-  personalizacija KZZ in PK je zapis podatkov v