Danes je 5.4.2020
Input:

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, ki je začela veljati 1. 2. 2020

14.2.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

4.1.2.2.1 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, ki je začela veljati 1. 2. 2020

Vanja Mavri

Arhivski članek Obračun plače javnega uslužbenca in funkcionarja, napotenega v tujino, po Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju in Uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini si oglejte tukaj.

V Uradnem listu RS, št. 7/20 z dne 31. 1. 2020 je bila objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, ki velja od 1. 2. 2020.

Spremembe in dopolnitve Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (v nadaljevanju: Uredba) so naslednje:

1.

S 1. členom Uredbe se spreminja 7. člen Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (7. člen 0486/2009 Ur.l.RS), in sicer:

- prvi stavek četrtega odstavka 7. člena, ki se glasi:

»Spremembo preglednice indeksov življenjskih stroškov, ki so določeni v prilogi 2 te uredbe, sprejme vlada na predlog ministra za zunanje zadeve enkrat na leto, tako da se indeksi življenjskih stroškov spremenijo 1. oktobra z zadnjim objavljenim indeksom OZN pred tem datumom.«.

- na koncu šestega odstavka 7. člena se doda nov stavek, ki se glasi:

»Pri izračunu in izplačilu plače v drugi valuti se upošteva zadnji referenčni tečaj Evropske centralne banke, ki ga objavlja Banka Slovenije na dan pred dvanajstim dnem v mesecu.«.

Obrazložitev