Danes je 3.6.2020

Input:

Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

13.1.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

4.1.2.1.1 Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

Vanja Mavri

Arhivski članek Obračun plače javnega uslužbenca po Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju si oglejte tukaj.

V Uradnem listu RS, št. 59/19, z dne 4. 10. 2019 in v Uradnem listu RS, št. 78/19, z dne 20. 12. 2019 sta bili objavljeni uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju.

1. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 59/19; v nadaljevanju: Uredba)

Določbe, ki se začnejo uporabljati 1. januarja 2020

Uredba je začela veljati 5. 10. 2019, spremenjena 2. člen in prvi odstavek 19.a člena Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16, 14/17, 68/17, 6/19 in 51/19) pa 1. januarja 2020.

Razlogi za spremembe

Spremembe, ki so se začele uporabljati 1. januarja 2020, so bile potrebne zaradi sprememb, ki jih v zvezi z minimalno plačo določa Zakon o spremembah Zakona o minimalni plači (Uradni list RS, št. 83/18). Ta določa, da se od 1. januarja 2020 v minimalno plačo ne vštevajo dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

Spremembe, kot jih prinaša Uredba:

S 1. členom Uredbe se spreminja 2. člen Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16, 14/17, 68/17, 6/19 in 51/19), in sicer:

- v vrstici s šifro Z120 z indikatorjem 1 v stolpcu C1 se v stolpcu »Pomen izraza« črta točka (2). Dosedanji točki (3) in (4) postaneta točki (2) in (3).

- v vrstici s šifro Z120 z indikatorjem 2 v stolpcu C1 se v stolpcu »Pomen izraza« črta točka (2). Dosedanje točke (3) do (5) postanejo točke (2) do (4).

- v vrstici s šifro Z124 z indikatorjem 1 v stolpcu C1 se v stolpcu »Pomen izraza« črta točka (2). Dosedanje točke (3) do (4) postanejo točke (2) do (3).

- v vrstici s šifro Z151 se stolpec »Pomen izraza« spremeni tako, da se glasi: »Z151 = Z100/Z050 – osnovna plača/Z050«.

S 3. členom Uredbe se spreminja prvi odstavek 19. člena Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni