Danes je 7.6.2020

Input:

Uveljavitev novega delovnega mesta UČITELJ - RAZREDNIK

19.7.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.08.1.1 Uveljavitev novega delovnega mesta UČITELJ – RAZREDNIK

Strokovna sodelavka

S 1. 9. 2019 bodo učitelji, ki opravljajo naloge razrednika, opravljali te naloge na delovnih mestih UČITELJ – RAZREDNIK. Ta delovna mesta so bila dogovorjena z Aneksom h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 80/18). Delovnih mest UČITELJ – RAZREDNIK je na podlagi navedenega aneksa (v nadaljevanju: Aneks h KPviz) toliko, kot je delovnih mest učitelja v različnih tarifnih razredih (V do VII/2) in nazivih (brez naziva, mentor, svetovalec, svetnik), skupaj 24. (glejte 1937/1994 Ur. l. RS)

Uskladitev aktov o