Danes je 20.2.2020
Input:

Višina regresa za prehrano

7.10.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.10.2.9 Višina regresa za prehrano

Breda Koren

Zaradi objave količnika rasti cen prehrambnih izdelkov (Ur. l. 46/2019), ki se sklicuje na zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugi prejemkov ter ZUJF, in ugotovitvenega sklepa o višini regresa za prehrano med delom od 1. julija 2019 dalje (Ur. l. 45/2019), ki se sklicuje na kolektivne pogodbe, v katerih mi nismo opredeljeni, smo v dilemi, kateri znesek upoštevamo pri izplačilu regresa za prehrano za zaposlene.

Smo javni zavod, šifra dejavnosti 93.110.

1. člen KP za javni sektor določa stvarno veljavnost pogodbe: velja za javne zavode.

1. člen KP za negospodarske dejavnosti določa stvarno veljavnost pogodbe, ki se sklicuje na standardno klasifikacijo dejavnosti,