Danes je 7.7.2020

Input:

Vključenost v sistem enotnega upravljanja sredstev sistema EZR države

29.5.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

4.7.4 Vključenost v sistem enotnega upravljanja sredstev sistema EZR države

Gordana Gliha, Peter Kocjančič

Skladno z Zakonom o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE), Ur.l. 61/2020 se je dopolnil tudi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021, in sicer, da se je proračunskim uporabnikom, ki so vključeni v sistem enotnega zakladniškega računa države omogočilo, da so z navedenim zakonom vključeni tudi v sistem enotnega upravljanja, v kolikor to še niso. 36. člen navedenega zakona je namreč določil: »Vsi imetniki podračunov v sistemu EZR države, ki še niso vključeni v sistem enotnega upravljanja sredstev EZR države, se vanj vključijo osmi dan po uveljavitvi tega zakona.«

Pojem vključenost v sistem enotnega zakladniškega računa je potrebno ločiti od pojma vključenost v sistem