Danes je 5.6.2020

Input:

Vpliv Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) in novele ZIUZEOP-A na izvršilne postopke in na postopke osebnega stečaja

8.5.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

10.3.13 Vpliv Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) in novele ZIUZEOP-A na izvršilne postopke in na postopke osebnega stečaja

Dida Volk

Uvodno

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), ki je pričel veljati 11. aprila 2020, je bil z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A), ki je pričel veljati 1. maja 2020, spremenjen in dopolnjen tudi v delu, ki ureja vpliv na izvršilne postopke in na postopke osebnega stečaja, tj. v 92.-93. členu ZIUZEOP.

Izvzetje iz izvršbe in iz stečajne mase v postopku osebnega stečaja

Vpliv na izvršilne postopke in postopke osebnega stečaja ureja 92. člen ZIUZEOP, ki je bil z novelo ZIUZEOP spremenjen glede obsega prejemkov, ki so izvzeti iz izvršbe, sicer so po novem izvzeti vsi prejemki, izplačani dolžniku na podlagi zakonov, ki urejajo interventne ukrepe zaradi epidemije, razen prejemkov, ki predstavljajo nadomestilo plače (prej: vsi prejemki, izplačani na podlagi ZIUZEOP), izvzeti iz izvršbe po Zakonu o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), ki izvzetja iz izvršbe sicer ureja v 101. členu. Prav tako so ti prejemki izvzeti iz davčne izvršbe po Zakonu o davčnem postopku (ZDavP-2), ki izvzetja (v enakem obsegu, kot 101. člene ZIZ) ureja v 159. členu ZDavP-2. Tudi v postopku osebnega stečaja na podlagi Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) so ti prejemki izvzeti iz stečajne mase stečajnega dolžnika.

Tako