Danes je 23.8.2019
Input:

Vsebina odpravljenih anomalij v sistemu plač javnega sektorja

10.1.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

4.1.15.2 Vsebina odpravljenih anomalij v sistemu plač javnega sektorja

Strokovna sodelavka

Z aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev oziroma uredbama (aneksi in uredbe so objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 46/17 z dne 29. 8. 2017 in začnejo veljati dne 30. 8. 2017) se skladno s IV. točko Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16) odpravljajo anomalije v sistemu plač javnega sektorja glede vrednotenja posameznih delovnih mest in nazivov, ki so uvrščena do vključno 26. plačnega razreda, ter za delovna mesta pooblaščenih uradnih oseb, kar vse je razvidno iz tabel oziroma preglednic, ki jih vsebujejo aneksi oziroma uredbi.

Z navedenimi aneksi h kolektivnim pogodbam in uredbama se anomalije v sistemu plač javnega sektorja odpravljajo tako, da:

- so nekatera delovna mesta po novem uvrščena v višje izhodišče plačne razrede (oziroma v višje plačne razrede brez napredovanj) in posledično v višje