Danes je 5.6.2020

Input:

Začasna premestitev javnih uslužbencev zaradi nujnih delovnih potreb v času epidemije

28.4.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

1.39 Začasna premestitev javnih uslužbencev zaradi nujnih delovnih potreb v času epidemije

mag. Brigita Rajšter Vranović

Že sam Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (UL RS, št. 49/20) je v 66. členu določil, da je javnega uslužbenca ali uslužbenko (v nadaljnjem besedilu: javni uslužbenec) v času epidemije dopustno brez njegovega soglasja začasno premestiti na drugo delovno mesto v okviru istega delodajalca (t. i. začasna premestitev v okviru istega delodajalca) ali na enako ali drugo delovno mesto k drugemu delodajalcu (t.i. začasna premestitev k drugemu delodajalcu). Javni uslužbenec, ki začasno opravlja drugo delo, ima pravico do plače za delo, ki ga opravlja, in druge pravice iz delovnega razmerja, razen če so plača, ki bi jo prejemal, in druge pravice, do katerih bi bil upravičen, če bi opravljal svoje delo brez premestitve, zanj ugodnejše; v tem primeru mu pripadajo pravice, ki so zanj ugodnejše. Že sam zakon je določil, da bo pogoje za te začasne premestitve uredila vlada z uredbo.

Nova Uredba o izvajanju začasne premestitve javnih uslužbencev zaradi nujnih delovnih potreb

V petek 24. 4. 2020 je začela veljati Uredba o izvajanju začasne premestitve javnih uslužbencev zaradi nujnih delovnih potreb (UL RS, št. 57/20), ki ureja pogoje za začasno premestitev javnih uslužbencev zaradi nujnega zagotavljanja nemotenega delovnega procesa (t. i. nujne delovne potrebe) zaradi epidemije COVID-19 v okviru istega delodajalca ali k drugemu delodajalcu v javnem sektorju.

Za katere delodajalce velja:

Uredba velja za celotni javni sektor definiran v ZJU in ZSPJS, to so:

- državni organi (ministrstva, organi v sestavi ministrstva, vladne službe, upravne enote, Državni zbor, Državni svet, Ustavno sodišče, Računsko sodišče, Varuh človekovih pravic, pravosodni organ in drug državni organ, ki ni organ državne uprave);

- uprave samoupravnih lokalnih skupnosti (občina ali pokrajina);

- javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi;

- druge osebe javnega prava, če so