Danes je 6.2.2023

Input:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AA) in sprememba 19. ter 20. člena

29.11.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

4.1.2.4.1 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AA) in sprememba 19. ter 20. člena

Strokovna sodelavka

Arhivski članek Uvrstitev javnega uslužbenca v plačni razred - 19. člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) si oglejte tukaj.

Arhivski članek Določitev plačnega razreda javnega uslužbenca - 20. člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) si oglejte tukaj.

V Uradnem listu RS, št. 139/2022 z dne 2. 11. 2022 je objavljena novela ZSPJS-AA, ki je začela veljati 3. 11. 2022. Nekatere določbe novele ZSPJS-AA so se že uveljavile, nekatere se še bodo.

Novela ZSPJS-AA med drugim spreminja in dopolnjuje tudi 19. člen ZSPJS in 20. člen ZSPJS, ki določata določitev plačnega razreda javnemu uslužbencu ob zaposlitvi, premestitvi na drugo delovno mesto oziroma imenovanju v naziv ali višji naziv.

Sprememba 19. člena, ki velja od 3. 11. 2022 (podčertan tekst – dodano besedilo iz novele ZSPJS-AA):

19. člen (Določitev plačnega razreda ob zaposlitvi, premestitvi na drugo delovno mesto oziroma imenovanju v naziv ali višji naziv)

(1) Ob zaposlitvi, premestitvi na drugo delovno mesto oziroma imenovanju v naziv ali