Danes je 31.7.2021

Input:

Zgled za pripravo aneksa k pogodbi o zaposlitvi za spremembo izplačilnega dneva

15.7.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

16.23 Zgled za pripravo aneksa k pogodbi o zaposlitvi za spremembo izplačilnega dneva

Strokovna sodelavka

Na podlagi 49. in 31. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19 in 203/20 – ZIUPOPDVE) in Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 88/21) pogodbeni stranki sklepata:

(navesti VIZ) s sedežem v/na (v nadaljnjem