Danes je 15.7.2024

Input:

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

14.3.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 7 minut

4.1.4.12 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

Strokovna sodelavka

V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 115/22 z dne 2. 9. 2022 je objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive, ki je začel veljati 3. 9. 2022, uporabljati pa 1. septembra 2022.

Iz spremnega dopisa Ministra za izobraževanje, znanost in šport za javno obravnavo predloga Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive z dne 15. 7. 2022 (Vir: internetna stran E-demokracija Predlogi predpisov) izhaja, da je bil predlog navedenega pravilnika pripravljen v skladu s spremembo 105. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21; v nadaljevanju: ZOFVI), s katero se je v sistem napredovanja v nazive vključilo tudi delovno mesto vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja. V tretjem odstavku 105. člen ZOFVI določa, da v naziv mentor in svetovalec lahko napreduje pomočnik vzgojitelja v vrtcu. Določba se začne uporabljati s 1. 9. 2022.

Temeljne spremembe in dopolnitev pravilnika tako obsegajo:

1. spremembe