NE SPREGLEJTE

Knjiženje po denarnem toku Zakleni

17.5.2017, Darinka Meško mag. ABC Revizija, Vir: Verlag Dashöfer
Temeljni cilj računovodskega sistema je oblikovanje računovodskih informacij za podporo odločanju zunanjih in notranjih uporabnikov. Zato prepoznava, preračunava, razvršča, knjiži in analizira poslovne dogodke in o njih poroča. ... ves tekst
Dokument je na voljo za naročnike: Seja profi | Seja profi plus
Sorodni dokumenti

Vključevanje v procese odločanja v občini

15.5.2017, Vir: Verlag Dashöfer
Organiziran je bil posvet o participativnih proračunih, pripravljajo se smernice za vključevanje občanov in drugih zainteresiranih skupin v procese odločanja v občini. 11. maja je Računsko sodišče Republike Slovenije gostilo mednarodno konferenco o ... ves tekst
Sorodni dokumenti

Evidenčni postopek za gradbena delaZakleniGarancija

8.5.2017, Miriam Ravnikar Šurk, Vir: Verlag Dashöfer
V mesecu decembru 2016 smo izvedli postopek v skladu z 21. členom ZJN-3, in sicer evidenčni postopek za gradbena dela >>Dobava in montaža toplotne črpalke<<. Pravočasno smo prejeli tri ponudbe, od katerih ena ponudba ne ustreza popolnoma tehničnim zahtevam ... ves tekst
Dokument je na voljo za naročnike: Seja profi | Seja profi plus
Sorodni dokumenti

Posledice napačnega izplačila pravilno določene plače v pogodbi o zaposlitvi oziroma odločbi ali sklepuZakleniGarancija

28.4.2017, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer
Po pojasnilu Ministrstva za javno upravo, št. 01000-219/2017/1 z dne 4. 4. 2017 (objavljeno na internetni strani ministrstva) mora delodajalec v primeru, ko ima zaposleni v pogodbi o zaposlitvi oziroma sklepu ali odločbi, če gre za funkcionarja, ... ves tekst
Dokument je na voljo za naročnike: Seja profi | Seja profi plus
Sorodni dokumenti

Odpoved pogodbe o zaposlitvi (ZDR-1)ZakleniGarancija

4. Odpoved pogodbe o zaposlitvi A) Splošno 82. člen   (splošno) (1) Pogodbeni stranki lahko odpovesta pogodbo o zaposlitvi z odpovednim rokom - redna odpoved. (2) V primerih, ... ves tekst
Dokument je na voljo za naročnike: Seja profi plus
Sorodni dokumenti
NAJBOLJ BRANO

Delovna uspešnostZakleniGarancija

30.1.2017, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer
Po 21. členu ZSPJS so javni uslužbenci lahko upravičeni do: I. Redne delovne uspešnosti II. Delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela III. Delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu I.1. Redna delovna uspešnost ... ves tekst
Dokument je na voljo za naročnike: Seja profi | Seja profi plus
Sorodni dokumenti

Odpravnina ob upokojitvi po ZUJF od 1.1.2016

23.9.2015, Vir: Verlag Dashöfer
Od 1.1.2016 ne bo več obveznega upokojevanja po 188. členu ZUJF. Ali se bo spremenila tudi spodbuda v obliki odpravnin v višini treh plač, ki je posebnost ZUJF-a? Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) v 179. členu ureja odpravnino ob upokojitvi. ... ves tekst
Sorodni dokumenti

Letni dopust in regres za letni dopust po Zakonu o delovnih razmerjih z Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17)ZakleniGarancija

30.1.2017, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer
I. Letni dopust I.1. Pridobitev pravice do letnega dopusta V skladu s prvim odstavkom 159. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT , 33/16 - PZ-F in 52/16) delavec (v nadaljnjem besedilu: javni ... ves tekst
Dokument je na voljo za naročnike: Seja profi | Seja profi plus
Sorodni dokumenti

Dogovor Vlade in sindikatov javnega sektorja, sklenjen za leto 2016

13.11.2015, Vir: Verlag Dashöfer
Dogovor vsebuje: Vlada in sindikati javnega sektorja so sklenili dogovor v več dokumentih, ki bodo podlaga za spremembo zakonov. - Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 - Aneks št. 8 h Kolektivni ... ves tekst
Sorodni dokumenti

Stabilizacijski ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2017ZakleniGarancija

11.1.2017, mag. Brigita Rajšter Vranović, Vir: Verlag Dashöfer
Da bi Republika Slovenija zagotovila stabilizacijo oziroma vzdržnost javnih financ, je bil konec decembra 2016 v Državnem zboru Republike Slovenije po nujnem postopku sprejet Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ... ves tekst
Dokument je na voljo za naročnike: Seja profi | Seja profi plus
Sorodni dokumenti
NAJBOLJ ISKANO
SEMINARJI

Preglednost finančnih odnosov kot podlaga namenske porabe proračunskih sredstev

Ljubljana, 19.5.2017
Predavatelj: dr. Branko Mayr

Namenska poraba proračunskih in drugih javnih sredstev je predpisana v predpisih, ki obravnavajo financiranje javnega sektorja. Nekatere organizacije, ki so financirane z javnimi viri pa izvajajo tudi tako imenovane "tržne, pridobitne ..."; dejavnosti. Prihodki, pridobljeni na trgu se lahko namenijo za financiranje tržnih dejavnosti in tudi za dodatno nagrajevanje izvajalcev ter aktivnosti. Pri tem je pomembno, da se rezultat pridobitne dejavnosti ugotovi nesporno. Pogosto prihaja do prelivanja proračunskih sredstev v privatni sektor. Tako ravnanje je opredeljeno kot napačno in kaznivo. Več informacij >>> 

Obračun plač in drugih prejemkov v javnem sektorju

Ljubljana, 18.5.2017 
Maribor, 22.5.2017

Predavataljica: Majda Gominšek

V praksi se pogosto pojavljajo vprašanja v zvezi z obračunom plač in drugih prejemkov v javnem sektorju. V ta namen smo za vas pripravili seminar, na katerem bomo pogledali kako je z obračunom plač, na katere zakone in posebnosti je potrebno paziti. Predavateljica bo predstavila tudi različne zakonske spremembe ter vas opozorila, na kaj morate paziti pri povračilih in drugih prejemkih iz delovnega razmerja. Pogledali bomo kako je z letnim dopustom in regresom za letni dopust. Dotaknili pa se bomo tudi izvršbe in pogledali, katere spremembe ter dopolnitve iRek obrazca nas čakajo. Opozorili bomo tudi na novosti, ki prihajajo v letu 2017. Več informacij >>>

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih

23.20.87.12