Danes je 13.7.2024

Input:

Avtorski honorarji (obdavčitev fizičnih oseb in knjiženje)

19.2.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 9 minut

4.1.7.1 Avtorski honorarji (obdavčitev fizičnih oseb in knjiženje)

Anica Žgajnar

Avtorski honorar se izplačuje za avtorska dela. Katero delo sodi med avtorsko delo določa Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah. Splošne predpostavke, ki jih mora izpolnjevati delo, da ga lahko uvrščamo med avtorsko delo so:

- Stvaritev: Delo mora biti plod človekove ustvarjalne dejavnosti.

- Ustvarjalnost: Pri delu gre za ustvarjanje na področju znanosti, književnosti ali umetnosti.

- Duhovnost: V delu se izražajo misli, čustva in občutki.

- Individualnost: Delo pomeni novost ali pa vsaj izvirnost.

- Izraženost: Avtorsko delo mora biti izraženo v neki konkretni obliki (npr. pesem na papirju).

Avtorska dela so torej individualne intelektualne stvaritve s področja književnosti, znanosti in umetnosti. Med avtorska dela sodijo predvsem naslednja dela:

 • govorjena dela, kot npr. govori, predavanja,

 • pisana dela, kot npr. leposlovna dela, članki, priročniki, študije ter računalniški programi,

 • glasbena dela z besedilom ali brez besedila,

 • gledališka, gledališko-glasbena in lutkovna dela,

 • koreografska in pantomimska dela,

 • fotografska dela in dela, narejena po postopku, podobnem fotografiranju;

 • avdiovizualna dela,

 • likovna dela, kot npr. slike, grafike in kipi,

 • arhitekturna dela, kot npr. skice, načrti ter izvedeni objekti s področja arhitekture, urbanizma in krajinske arhitekture,

 • dela uporabne umetnosti in industrijskega oblikovanja,

 • kartografska dela,

 • predstavitve znanstvene, izobraževalne ali tehnične narave (tehnične risbe, načrti, skice, tabele, izvedenska mnenja, plastične predstavitve in druga dela enake narave).

Če določenega dela ne moremo uvrstiti med avtorsko delo, se sklene podjemna pogodba.

Vrste avtorskih honorarjev z vidika Zakona o dohodnini

Dohodek iz zaposlitve je lahko dohodek iz delovnega razmerja ali dohodke iz