Danes je 20.5.2024

Input:

Določitev osnovne plače, upoštevanje napredovanj in ocenjevanje v letu 2024

13.3.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 17 minut

Vsebino celotne on-line klepetalnice v pdf obliki si lahko naložite tukaj.

Odgovori na vprašanja:

 

  1. Zaposlena je bila do 31.10. 2018 zaposlena na delovnem mestu pomočnica vzgojiteljice, V TR;
  2. S 1.11.2018 je bila premeščena na delovno mesto vzgojiteljica, VII/1 TR.

Tej zaposleni je torej začelo teči novo napredovalno obdobje s 1.11.2018, torej bi lahko naslednjič napredovala v letu 2021 (v primeru zadostnega števila točk).

Zanima pa me glede letne ocene za leto 2018, in sicer za katero delovno mesto je zaposlena v letu 2018 upravičena do letne ocene?

Ali se ji letna ocena za 2018 upošteva pri napredovanju v plačne razrede na delovnem mestu vzgojiteljica VII/1?

ODGOVOR:

Zaposlena prejme oceno za ocenjevalno obdobje, ki je od 1.1. do 31.12, v koledarskem letu. Oceno prejme za delovno mesto, na katerem je 31.12. Oceno za leto 2018 dobi, ker je delala celo leto, kljub temu, da je večino leta delala na drugem delovnem mestu. Novo napredovalno obdobje se je vaši zaposleni začelo šteti 1.11.2018 na delovnem mestu VII/1 in lahko bi napredovala po treh letih, to je 1.12.2021, seveda če bi izpolnila tudi ostala dva pogoja, to sta višina ocen glede na to, za katero napredovanje gre, to je določeno v 5. členu Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede in seveda mora imeti v triletnem napredovalnem obdobju tudi tri ocene.

  1. Zaposlena je imela sklenjeno pogodbo o zaposlitvi na dveh delovnih mestih, in sicer 50% na delovnem mestu organizator prehrane, VII/1 TR in 50% na delovnem mestu tajnik VIZ, VI TR;
  2. Zavod je z zaposleno sklenil novo pogodbo o zaposlitvi, ponovno za dve delovni mesti, in sicer 50 % na novem delovnem mestu organizator ZHR VII/1, 50 % pa ostaja na delovnem mestu organizator prehrane VII/1.

Zanima me ali gre v primeru sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi (2. točka) za prekinitev napredovalnega obdobja, zaradi prehoda v višji tarifni razred iz tajnice VIZ VI na organizator ZHR VII/1, glede na to, da ta zaposlena še vedno v deležu 50% zaseda delovno mesto organizator prehrane VII/1. Zaposlena je bila pred novo pogodbo in sedaj z novo pogodbo neprestano zaposlena v deležu 50 % na delovnem mestu v tarifnem razredu VII/1, prehod v drug tarifni razred se je zgodil samo v enem delu pogodbe o zaposlitvi, v deležu 50%?

ODGOVOR:

V primeru sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi iz delovnega mesta VI tarifnega razreda na VII/1, se lahko uporabi prvi odstavek 19. člena, ki določa:

(1) Ob zaposlitvi, premestitvi na drugo delovno mesto oziroma imenovanju v naziv ali višji naziv se javni uslužbenec uvrsti v plačni razred, v katerega je uvrščeno delovno mesto, za katerega je javni uslužbenec sklenil delovno razmerje, oziroma na katerega je bil premeščen, oziroma v plačni razred, v katerega je uvrščen naziv, v katerega je imenovan. Če bi bil javni uslužbenec zaradi premestitve ali sklenitve pogodbe o zaposlitvi za drugo delovno mesto oziroma imenovanja v naziv v višjem tarifnem razredu, pri istem ali drugem delodajalcu, uvrščen v nižji ali isti plačni razred, kot ga je dosegel z napredovanjem na delovnem mestu oziroma v nazivu pred to premestitvijo ali sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi, se mu plačni razred na novem delovnem mestu oziroma v nazivu določi tako,