Danes je 9.12.2021

Naročilnica - Spletni seminar - On-line seminar
Vpliv pravnoorganizacijskih oblik proračunskih uporabnikov na premoženjsko bilanco

Informacije o on-line seminarju:

Termin: 26. 11. 2021

Čas: 10.00 - 11.00

Število razpoložljivih mest: 15

Cena: 89,00 EUR + DDV

Vsebina:

Premoženjska bilanca predstavlja izkaz premoženja, pri katerem se terjatve in obveznosti med proračunskimi uporabniki (PU) izločijo na podlagi metodologije pobota.

Predavateljica bo glede na pravnoorganizacijsko obliko PU opozorila na posebnosti v premoženjski bilanci. Pri obravnavi premoženja je namreč potrebno izhajati iz pravnoorganizacijske oblike PU.

Z navedenim izobraževanjem bodo zato PU lahko pridobili informacije, ki jim bodo v pomoč pri pripravi podatkov premoženjske bilance. V letu 2021se spreminja Pravilnik o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin, ki metodologije ne bo spremenil, bo pa vsebina bolj jasno opredeljena. Sprememba pa bo veljala za poročanje za leto 2022.


Predavatelji:

Gordana Gliha (univ.dipl.ekon, zaposlena na Ministrstvu za finance, strokovni naziv podsekretar). Avtorica je odgovorna za pripravo metodologij evidentiranja in poslovnih poročil poslovnih dogodkov upravljanja sistema EZR države. Avtorica sodeluje v različnih skupinah obravnavanja metodoloških vprašanj javnih financ s področja zadolževanja in naložbenih politik zakladništva. Sodeluje s strokovno javnostjo na področju računovodenja v povezavi s proračunskim financiranjem tako na področju države kot lokalnih skupnosti.