Danes je 4.10.2023

Sistemizacija delovnih mestvideo

27.8.2021, mag. Edita Horvat, Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 01:33:06

Dostopno za naročnike: Seja profi plus | Seja premium

Sistemizacija delovnih mest

27.7.2021, Vir: Verlag Dashöfer

Sistemizacija delovnih mest

27.7.2020, Vir: Verlag Dashöfer

Manjše spremembe sistemizacije delovnih mest

22.5.2015, Vir: Ministrstvo za javno upravo

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Sistemizacija delovnih mest (odgovori na vprašanja)Arhiv

1.9.2021, mag. Edita Horvat, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Sistemizacija delovnega mesta v enem nazivu

24.10.2014, Vir: Ministrstvo za javno upravo

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Delo na domu v sistemizaciji delovnih mest v muzejuArhiv

25.1.2019, mag. Brigita Rajšer Vranović, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Sistemizacija delovnih mest (odgovori na vprašanja 2. del)Arhiv

6.9.2021, mag. Edita Horvat, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Odpoved direktorice in zaposlitev po aktu o sistemizaciji delovnih mestArhiv

20.12.2019, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2020
Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Novejša sodna praksa glede akta o sistemizaciji delovnih mestArhiv

28.2.2018, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Akt o sistemizaciji delovnih mest proračunskega uporabnika in sklepanje pogodbe o zaposlitviGarancija

3.5.2022, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022
Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Aktivnosti delodajalcev v zvezi z udejanjanjem odpravljenih anomalij v sistemu plač javnega sektorjaArhiv

10.1.2019, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Nova sistemizacija za poslovno sekretarkoArhiv

3.11.2017, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Sistemiziranje delovnih mest v javnem zavodu

10.10.2014, Vir: Ministrstvo za javno upravo

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Sistematizacija za organizatorja prehraneArhiv

17.4.2018, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

41. člen ZJU (skupna izhodišča za sistemizacijo in soglasje k sistemizaciji)Arhiv

6.10.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi plus | Seja premium

21. člen ZJU (sistemizacija)Arhiv

6.10.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi plus | Seja premium

55. člen ZJU (sklenitev delovnega razmerja in sistemizacija)Arhiv

6.10.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi plus | Seja premium

Izpolnjevanje pogojev glede zahtevane izobrazbe

10.4.2013, Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Občinsko pravobranilstvo - delovno mesto in dodatno pojasnilo

23.3.2015, Vir: Ministrstvo za javno upravo

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

40. člen ZJU (določitev sistemizacije)Arhiv

6.10.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi plus | Seja premium

Zaposlitev novega javnega uslužbenca za določen čas in sistemizacijaArhiv

26.11.2021, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Kadrovski načrti in zaposlovanje za leto 2022

4.1.2022, Vir: Verlag Dashöfer

Plačni razredi

7.2.2019, Vir: Verlag Dashöfer

56. člen ZJU (zaposlitev)Arhiv

6.10.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi plus | Seja premium

Občinsko odvetništvo - pojasnila

14.5.2018, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Prva pojasnila novega Ministrstva za javno upravo

16.10.2014, Mihael Sket, Vir: Verlag Dashöfer

156. člen ZJU (redna odpoved iz poslovnih razlogov)Arhiv

15.1.2016, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi plus | Seja premium

Primeri določb PZ v zvezi z obliko PZ, delovnim mestom/delovnimi mesti za javni zavod

3.5.2022, Vanja Mavri univ.dipl.prav, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja premium

Podelitev pooblastila vodji kadrovskega poslovanja

15.10.2014, Vir: Ministrstvo za javno upravo

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium