Danes je 30.9.2022

Primer v zvezi z DM za PZ na dveh ali več različnih delovnih mestih (vzorec)Garancija

20.7.2022, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Primer v zvezi z DM za PZ na enem DM, na katerem se po vsebini opravlja ena ali več nalog (vzorec)Garancija

20.7.2022, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Pogodba o opravljanju začasnega ali občasnega dela (vzorec)Garancija

31.3.2022, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Evidenca za opravljanje začasnega ali občasnega dela (vzorec)Garancija

15.3.2022, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Izdelava letnega poročila za javne zavode za leto 2021Arhiv

21.1.2022, Evgenija Javornik, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Aneks k pogodbi o zaposlitvi, krajši delovni čas zaradi starševstva (vzorec)Arhiv

12.11.2021, Breda Koren, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Opomin pred izvršbo (vzorec)Arhiv

12.11.2021, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Aneks k pogodbi o zaposlitvi o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (vzorec)Arhiv

11.8.2021, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Potrdilo o izročitvi obrazca o evidentiranju prejetega darila (vzorec)Arhiv

15.7.2021, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Izjava za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela za javne uslužbence od 1.6.2021 dalje (vzorec)Arhiv

2.7.2021, Polona Gostan, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Preizkušeni državni notranji revizor, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Pravilnik o uporabi službenih kartic (vzorec)Arhiv

17.5.2021, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Avtorska pogodba (vzorec)Arhiv

22.4.2021, Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Donatorska pogodba (vzorec)Arhiv

16.4.2021, Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Pravilnik o izvajanju testiranja delavcev na prisotnost virusa SARS-CoV-2 (vzorec)Arhiv

12.3.2021, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Fiskalno pravilo pri presežku prihodkov nad odhodki po denarnem tokuArhiv

17.1.2021, Evgenija Javornik, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi izpolnitve pogoja za pridobitev pravice do starostne pokojnine (vzorec)Arhiv

12.1.2021, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Napotitev delavca na začasno čakanje na delo doma (vzorec)Arhiv

25.10.2020, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Odreditev začasnega opravljanja drugega dela (vzorec)Arhiv

25.10.2020, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Soglasje delavca za pobot delodajalčeve terjatve (vzorec)Arhiv

22.9.2020, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Dogovor o koriščenju neplačanega dopusta (vzorec)Arhiv

22.9.2020, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Aneks k najemni pogodbi (vzorec)Arhiv

7.8.2020, Vzorec pripravil mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Odredba dela s skrajšanim delovnim časom in delna napotitev na začasno čakanje na delo (vzorec)Arhiv

3.6.2020, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Razrešitev pomočnika ravnateljaArhiv

22.4.2020, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Pravilnik o opravljanju dela na domu (vzorec)Arhiv

17.3.2020, Odvetniška pisarna Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Navodila delodajalca (vzorec)Arhiv

13.3.2020, Odvetniška pisarna Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Obvestilo za Inšpektorat Republike Slovenije za delo(vzorec)Arhiv

13.3.2020, Odvetniška pisarna Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Odredba začasno spremenjenega kraja opravljanja dela zaradi izjemnih okoliščin (vzorec)Arhiv

13.3.2020, Odvetniška pisarna Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Letni dopust in regres za letni dopustArhiv

17.5.2019, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Izjava o upoštevanju splošne olajšave pri obračunu akontacije dohodnine ob izplačilu dohodka iz delovnega razmerja (vzorec)Arhiv

21.2.2019, mag Dejan Petkovič, davčni svetovalec ZDSS, ABECEDA SVETOVANJE d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Delovna uspešnostArhiv

22.1.2019, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v vrtcu (vzorec)Arhiv

20.8.2018, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Dogovor o denarnem nadomestilu za neizrabljen letni dopust (vzorec)Arhiv

9.4.2018, Eva Langeršek, mag. prava., Kadrovska asistenca, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela (vzorec)Arhiv

19.2.2018, Vanja Mavri Tanja Bohl odvetnica, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020 | 2019
Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Izjava delavca o prejemu plačnih list po elektronski pošti (vzorec)Arhiv

19.2.2018, Strokovni kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Ugotovitev o uspešno opravljenem poskusnem delu (vzorec)Arhiv

19.2.2018, Vanja Mavri Majda Strel, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium