IZPOSTAVLJAMO

Realizacija podpisanih aktov med Vlado Republike Slovenije in večino sindikatov (po zaporedju objav na portalu SEJA)

Korak 1: Poračun regresa za letni dopust (obvestilo MJU)

Korak 2: Uveljavljeni akti med Vlado in Sindikati (novica)

Korak 3: Pojasnilo k aktom (MJU)

Korak 4: Letni dopust in regres za letni dopust v letu 2018 (članek)

Korak 5: Dodatek za delo v deljenem delovnem čas (članek)

Korak 6: Dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času (članek)

Korak 7: Spremembe v zvezi z dodatki po Aneksu št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor, ki so začele veljati 8. 12. 2018 (članek)

Korak 8: Jubilejna nagrada v javnem sektorju (članek)

Korak 9: Povišanje plač za 1-3 plačne razrede ter ureditev stroškov dela v kolektivnih pogodbah javnega sektorja 

Korak 10: Novosti glede razporejanje delovnega časa zaposlenih v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva ter za zaposlene v zdravstveni negi 

Korak 11: On-line seminar bo 8. 1. 2019, prijave možne do zapolnitve prostih mest.

Korak 12: Aneks k pogodbi o zaposlitvi za občine in državne organe (vzorec MJU)

Korak 13: Aneks k pogodi o zaposlitvi za ostale osebe javnega prava ( vzorec MJU)

Korak 14: Praktične informacije - Povračila stroškov - Povračila in nadomestila zaposlenim (praktične informacije)

Korak 15: Gradivo iz seminarja glede plač in drugih stroškov dela v letu 2019

Korak 16: Razlogi za sklenitev aneksa k pogodbi o zaposlitvi oziroma za sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi (vzorec)

Korak 17: Pravica do izplačila višje plače javnih uslužbencev v skladu z uvrstitvami delovnih mest skladno z aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev oziroma z uredbama  (članek)

Korak 18: Aktivnosti delodajalcev v zvezi z udejanjanjem odpravljenih anomalij v sistemu plač javnega sektorja(članek)

Korak 19: Vsebina odpravljenih anomalij v sistemu plač javnega sektorja (članek)

Korak 20: Odprava anomalij v sistemu plač javnega sektorja - objava aneksov  (članek)

Korak 21: Dodatek za manj ugodne delovne pogoje, ki niso upoštevani v vrednotenju delovnega mesta, naziva oziroma funkcije  (članek)

Korak 22: Pregled dodatkov za manj ugodne delovne pogoje, nevarnosti in posebne obremenitve in delo v manj ugodnem delovnem času (članek)

Korak 23: Dodatek za delo ponoči, v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan ali praznik (članek)

Korak 24: Delovna uspešnost (vzorec)

Korak 25: Prenehanje pogodbe o zaposlitvi javnim uslužbencem iz razloga izpolnjevanja pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine (članek)

Korak 26: Prenehanje pogodbe o zaposlitvi javnim uslužbencem zaradi izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine v letu 2017, 2018 in 2019 (članek)

Korak 27: Priprava programa dela in finančnega načrta posrednega proračunskega uporabnika za leto 2019 (tabela)

Korak 28: Uvrščanje in napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede ter v naziv oziroma višji naziv (članek)

Korak 29: Pravica do jubilejne nagrade v javnem sektorju in njena višina (članek)

Korak 30: Video z novostmi (za naročnike portala SEJA profi plus)

 

Koledar poročanja
Januar 2019
PonTorSreČetPetSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 
Najbližji dogodek v koledarju
21.1.2019 - RP in DDV

Oglejte si vse dogodke za ta dan

 

Praktične informacije
Najbližji dogodek v koledarju
21.1.2019 - RP in DDV

Oglejte si vse dogodke za ta dan
Povračila stroškov
Dnevnice - Slovenija
Odsotnost nad 12 - 24 ur. 21,39 EUR
Odsotnost nad 8 - 12 ur. 10,68 EUR
Odsotnost nad 6 - 8 ur. 7,45 EUR

več

več

 

Najnovejše

Strokovna literatura nad 500 evrovGarancija

18.1.2019, Jasmina Mandžuka, univ. dipl. ekon., Vir: Verlag Dashöfer
Smo javni zdravstveni zavod. Nabavili smo priročnik v angleščini (knjigo), katere vrednost znaša 650 evrov. Zanima me, kam naj jo evidentiramo in kako je z obračunom amortizacije? V primeru, da jo evidentiramo med osnovna ...
Več
ZakleniDostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus

Prekinitev naročniškega razmerjaGarancija

17.1.2019, odvetnik mag. Ivan Kranjec, Vir: Verlag Dashöfer
Dne 21. 9. 2015 smo pri bonitetni agenciji d.o.o. podpisali naročilnico (priloga) za Paket za obdobje od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017. V drobnem tisku je še enkrat zapisano obdobje trajanja, vendar je zraven pripisano, da se ...
Več
ZakleniDostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus

Zavod v mirovanjuGarancija

17.1.2019, Polona Gostan, univ. dipl. ekon., Vir: Verlag Dashöfer
Smo javni zavod ustanovljen s strani občine. Ali obstaja kakšna možnost da je zavod v mirovanju? V zakonu o zavodih ni predvidene možnosti “mirovanja zavoda“. Kaj vse je treba narediti, kakšni so postopki in katero ...
Več
ZakleniDostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus

Odpravnina pri zaposlitvi za določen čas iz t. i. trenutne potrebeGarancija

16.1.2019, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer
Osnovne šola, ki ima pod svojim okriljem še vrtec, se je v mesecu juniju 2017 prijavila na javni razpis MIZŠ “Prva zaposlitev: pomočnik vzgojitelja sem 2017-2018“ in bila pri tem uspešna ter 1. 8. 2017 zaposlila eno delavko. Ta je konec ...
Več
ZakleniDostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus

Prenosa viška delovnih ur delavcaGarancija

15.1.2019, mag. Edita Dobaj, Vir: Verlag Dashöfer
V našem Pravilniku o delovnem in obratovalnem času knjižnice imamo natančno določeno, v kakšnem obsegu in kako se lahko prenašajo in koristijo ure, ki so presežki delovne obveznosti delavca. Delavka se je januarja vrnila s porodniškega ...
Več
ZakleniDostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus

Uvrščanje in napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede ter v naziv oziroma višji naziv v obdobju od prehoda na nov plačni sistem, to je od 1.8.2008Garancija

14.1.2019, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer
I. Pravne podlage za uvrščanje in napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede ter v naziv oziroma višji naziv Uvrščanje in napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede kot temeljni predpis ureja Zakon o sistemu plač v javnem ...
Več
ZakleniDostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus
Na voljo v časovnih verzijah: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Pravica do jubilejne nagrade v javnem sektorju in njena višinaGarancija

14.1.2019, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer
Zaposleni v javnem sektorju (javni uslužbenec) je upravičen do jubilejne nagrade za 10, 20 in 30 let delovne dobe v javnem sektorju in pod pogojem, da je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju. 1. Aneksi h kolektivnim pogodbam ...
Več
ZakleniDostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus
Na voljo v časovnih verzijah: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vir za nabavo osnovnih sredstevGarancija

14.1.2019, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer
V zavodu je zmanjkalo virov za nabavo osnovnih sredstev (ki jih imamo običajno evidentirane na kontih 985), vendar smo letos nujno rabili osnovno sredstvo. Ker imamo v kalkulaciji cene kosil in oddajanja prostorov v uporabo, najem postavko: ...
Več
ZakleniDostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus

E-gradivo Pravice in obveznosti zaposlenihGarancija

11.1.2019, Vanja Mavri Majda Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer
E-gradivo Pravice in obveznosti zaposlenih si lahko ogledate tukaj .
Več
ZakleniDostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus
Na voljo v časovnih verzijah: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Priprava kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikovGarancija

11.1.2019, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer
Politiko zaposlovanja in s tem v povezavi pripravo kadrovskih načrtov določa Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 ( ZIPRS1819 ), ki v drugem odstavku 60. členu posrednim uporabnikom proračuna države in ...
Več
ZakleniDostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus
Na voljo v časovnih verzijah: 2019 | 2018
Najbolj brano

Letni dopust in regres za letni dopust v letu 2018Garancija

31.12.2018, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer
Omejitve v zvezi z letnim dopustom in regresom za letni dopust, ki so veljale v času interventnih ukrepov zaradi gospodarske krize ( ZUJF , ZUPPJS15 , ZUPPJS16 , ZUPPJS17 ), v letu 2018 ne veljajo več. I. Letni dopust I.1. Pridobitev pravice ...
Več
ZakleniDostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus
Na voljo v časovnih verzijah: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Plače v osnovi za izračun odpravnine ob upokojitviArhiv

27.10.2017, mag. Brigita Rajšter Vranović, Vir: Verlag Dashöfer
Delavka se upokoji z 31. 8. 2017 in tako prejme dne 5. 9. 2017 zadnjo mesečno plačo, ki pa je tudi plača za poln mesec - za vse dni. Katere plače za katere mesece vzamemo, ali vzamemo lahko tudi avgustovsko plačo za izračun ...
Več
ZakleniDostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus

Delovna uspešnostGarancija

10.1.2019, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer
Po 21. členu ZSPJS so javni uslužbenci lahko upravičeni do: I. Redne delovne uspešnosti II. Delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela III. Delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu I.1. Redna delovna ...
Več
ZakleniDostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus
Na voljo v časovnih verzijah: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Priprava programa dela in finančnega načrta posrednega proračunskega uporabnika za leto 2019Garancija

10.1.2019, Mojca Ločniškar, Vir: Verlag Dashöfer
1. Uvod Prispevek je namenjen vsem tistim javnim uslužbencem, ki so vpeti v pripravo programa dela in finančnega načrta posrednega proračunskega uporabnika in obravnava predpise, ki določajo pripravo in sestavo finančnih načrtov in programov ...
Več
ZakleniDostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus
Na voljo v časovnih verzijah: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Nadurno delo in dodatkiArhiv

4.7.2017, Strokovna sodelavka založbe Verlag Dashőfer, Vir: Verlag Dashöfer
Imamo več vprašanj povezanih z nadurnim delom in dodatki v vzgoji in izobraževanju, ki so zastavljena spodaj. Vprašanje 1: V zvezi z 19. členom Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju oz. 19. č ...
Več
ZakleniDostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus
Najnovejše Iz zakonodaje
Najbolj iskano
SEMINARJI

Kako poslovanje javnih organov uskladiti z Uredbo GDPR

Predavateljica: Maja Brajnik, skrbnici osebnih podatkov

Na posvetu, ki ga bo vodila pravnici ter skrbnica osebnih podatkov z bogatimi praktičnimi izkušnjami, bodo predstavljena vsa ključna področja in vprašanja, v katera je Uredba GDPR posegla. Seminar je zastavljen praktično ter na način, da bodo udeleženci dobili jasno sliko o vseh njihovih novih obveznostih s področja varstva osebnih podatkov. S temi informacijami bodo organizacije oz. institucije javnega sektorja lahko uskladile svoje poslovanje z določili Uredbe GDPR. Več informacij >>>

Predavateljica: Majda Gominšek

V praksi se pogosto pojavljajo vprašanja v zvezi z obračunom plač in drugih prejemkov. V ta namen smo za vas pripravili seminar, na katerem bomo pogledali kako je z obračunom plač, ter na katere zakone in posebnosti je potrebno paziti. Pogledali bomo tudi katere spremembe in dopolnitve iREK obrazca nas čakajo. Prejeli pa boste tudi jasna navodila glede spremenjenega Zakona o proračunu 2018, ki se nanaša na pripravo in izdelavo finančnega načrta za leto 2018. Več informacij >>>

 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih