Danes je 31.7.2021

On-line seminar

Sistemizacija delovnih mest

Prijavite se na on-line seminar V ŽIVO

Najbližji termin: 05. 08. 2021
Čas: 10.00 - 11.00
Cena: 89,00 EUR
Število razpoložljivih mest: 5

Naroči    Več informacij

Če ste naročnik portala, se pred prijavo na on-line seminar v portal vpišite s svojim uporabniškim imenom in geslom. Naročnikom portala pripada brezplačna udeležba na spletnem seminarju. Če ne boste vpisani v portal, bo oddana plačljiva prijava, račun pa vam bomo poslali po pošti.

Kaj je on-line seminar?

Najnovejši članki

Sistemizacija delovnih mest

27.7.2021, Vir: Verlag Dashöfer

... Nova sistemizacija se pričakuje tudi za dejavnost predšolske vzgoje. Nova sistemizacija se pričakuje tudi za dejavnost predšolske vzgoje. V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 54/21 z dne je bil 9. 4. 2021 objavljen: Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske ...

Delo preko podjemne pogodbeGarancija

22.7.2021, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

... V knjižnici imamo zaposleno delavko po podjemni pogodbi. Poleg dela po podjemni pogodbi ima tudi redno zaposlitev pri drugi ustanovi. Sedaj je bila nekaj mesecev na bolniški in ni delala. Z naslednjim mesecem so ji odobrili delo za polovični delovni čas. Ali to pomeni, da lahko pri nas ...

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus

Regres za prehrano za dijake in študente na obvezni praksiGarancija

20.7.2021, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

... Na podlagi Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (UL RS, št. 88/2021) od junija 2021 dalje pripada dijakom in študentom za obvezno opravljanje prakse nagrada v predpisanem mesečnem znesku. Zanima nas ali jim pripada tudi povračilo regresa za prehrano? V skladu ...

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus

Dodatki po 11. točki 39. člena KPJS

20.7.2021, Vir: Verlag Dashöfer

... Razlaga 11. točke prvega odstavka v povezavi z drugim odstavkom 39. člena KPJS – dodatek za delo v rizičnih razmerah (Uradni list RS, št. 48/20) se glasi: Razlaga 11. točke prvega odstavka v povezavi z drugim odstavkom 39. člena KPJS – dodatek za delo v rizičnih razmerah (Uradni list RS, ...

Obračun prevoza na deloGarancija

19.7.2021, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Goninšek, Vir: Verlag Dashöfer

... Zanima nas, kako obračunati prevoz na delo v primeru, da je v eno smer dolžina npr. 1,6 km (krajša enosmerna cesta), v drugo pa več kot 2 km? Ali je zaposleni upravičen do prevoza samo v eno smer? Ali se zaposlenemu, v takem primeru, ki kupi imensko mesečno ...

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus

Pregled objav v Uradnem listu, povezanih s COVID-19 in rednih objav za obdobje od 1. 7. 2021 do 15. 7. 2021

16.7.2021, Vir: Verlag Dashöfer

... Pregled objav, zanimivih za javni sektor. Pregled objav sprememb in novih predpisov povezanih z epidemijo COVID-19 Uradni list 113/2021 z dne 14. 7. 2021 Odredba o spremembi Odredbe o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo ...

11. člen ZJU (omejitve in dolžnosti v zvezi s sprejemanjem daril)Garancija

15.7.2021, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

... 11. člen (omejitve in dolžnosti v zvezi s sprejemanjem daril) Črtan KOMENTAR: V Uradnem listu RS, št. 158/20 z dne 2. 11. 2020 je objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-C), ki je začel veljati 17. 11. 2020 . Z dnem uveljavitve ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Dostopno za naročnike: Seja profi plus

Navodilo za pripravo obrazca za evidentiranje prejetega darilaGarancija

15.7.2021, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

... Na podlagi 5. člena Pravilnik o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril (Uradni list RS, št. 106/21 in 110/21 - popr.) prejemnik mora v primeru sprejema darila takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v 8 dneh, izpolniti obrazec za evidentiranje prejetega darila in ...

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus

Zgled za pripravo aneksa k pogodbi o zaposlitvi za spremembo izplačilnega dnevaGarancija

15.7.2021, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

... Na podlagi 49. in 31. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT , 33/16 - PZ-F, 52/16, 15/17 - odl. US, 22/19 - ZPosS, 81/19 in 203/20 - ZIUPOPDVE) in Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji ...

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus

Pravilnik o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril, ki začne veljati 21. 7. 2021Garancija

15.7.2021, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

... V Uradnem listu RS, št. 158/20 z dne 2. 11. 2020 je objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-C), ki je začel veljati 17. 11. 2020 . Z dnem uveljavitve ZIntPK-C (to je 17. 11. 2020) so prenehali veljati : - 11. člen Zakona o javnih ...

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus
več člankov
Najbolj brani članki

Izdelava letnega poročila za javne zavode za leto 2020Garancija

17.1.2021, Evgenija Javornik, Vir: Verlag Dashöfer

... Pravna podlaga za letno poročilo za javne zavode 2020 Letno poročilo javnega zavoda je sestavljeno iz: - Poslovnega poročila - Računovodskega poročila Računovodsko poročilo pa je sestavljeno iz: - Računovodskih izkazov - Pojasnil k računovodskim izkazom V poslovnem poročilu so opisane ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus

Delovna uspešnostGarancija

22.1.2019, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

... Novosti pri delovni uspešnosti 2020 si oglejte   tukaj.   Oziroma v iskalnik vpišite: Redna delovna uspešnost se bo ponovno izplačevala od 1. 7. 2020 Novosti pri povečanem obsegu dela si oglejte   tukaj.   Oziroma v iskalnik vpišite: Povečan obseg dela Dodatno novost pri povečanem ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus

Premoženjska bilanca javnih zavodov za leto 2020Arhiv

15.12.2020, Gordana Gliha Peter Kocjančič, Vir: Verlag Dashöfer

... 1. Uvod Premoženjska bilanca je edini računovodski akt, ki zajema premoženje vseh proračunskih uporabnikov tako na ravni države kot tudi na ravni občin, pri čemer se medsebojne terjatve ali obveznosti med proračunskimi uporabniki izključijo na način, da se pobotajo. Hkrati ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus

Obračun plače javnega uslužbenca po Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorjuArhiv

9.10.2019, Adam Šisernik, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

... Novosti v zakonodaji si poglejte   tukaj.   Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (v nadaljevanju Uredba), objavljena v Uradnem listu RS, št. 59/19 dne 4. 10. 2019, ki je začela veljati 5 ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2019 | 2018
Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus

Uvrščanje in napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede ter v naziv oziroma višji naziv v obdobju od prehoda na nov plačni sistem, to je od 1.8.2008Arhiv

8.4.2019, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

... Nove primere glede napredovanja javnih uslužbencev v plačne razrede ter v naziv oziroma višji naziv za leto 2020 si oglejte tukaj:   Posebnosti pri napredovanju zaposlenih na delovnih mestih z nazivi, kjer je zadnji naziv uvrščen 4 ali 5 plačnih razredov nad plačnim razredom predhodnega ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2019 | 2018
Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus
več člankov
Seminarji

Obračunavanje plač in drugih prejemkov v javnem sektorju z vsemi novostmi po 1.1.2021

24. maj 2021, med 9.00 in 12.00 uro (ZOOM izvedba) - Še nekaj mest na voljo

V praksi se pogosto pojavljajo vprašanja v zvezi z obračunom plač in drugih prejemkov. Prav tako glede na spremenjeno zakonodajo in razmere v obdobju po in med epidemijo, prihaja do vprašanj in dilem, kako pravilno obračunati plače ter ostalih povračil povezanih z delom.

Predavateljica: Majda Gominšek

Več informacij >>>

Šola računovodenja v javnem sektorju

25. - 27. maj 2021, med 10.00 in 12.00 uro (ZOOM izvedba)

Veliko ljudi se šele seznanja z računovodenjem. V ta namen smo pripravili šolo računovodenja v javnem sektorju za začetnike in vse tiste, ki bi želeli svoje znanje osvežiti ali utrditi. V sklopu posameznih webinarjev se boste naučili tistih pomembnih osnov, ki vas spremljajo pri vašem vsakdanjem delu. Knjiženje v javnem sektorju se razlikuje od tistega v gospodarstvu, zato je še toliko bolj pomembno, da poznate razlike in posebnosti.

Predavateljica: Majda Gominšek

Več informacij >>>

ON-LINE SEMINAR

Sistemizacija delovnih mest

Prijavite se na on-line seminar V ŽIVO

Najbližji termin: 05. 08. 2021
Čas: 10.00 - 11.00
Cena: 89,00 EUR
Število razpoložljivih mest: 5

Naroči    Več informacij

Če ste naročnik portala, se pred prijavo na on-line seminar v portal vpišite s svojim uporabniškim imenom in geslom. Naročnikom portala pripada brezplačna udeležba na spletnem seminarju. Če ne boste vpisani v portal, bo oddana plačljiva prijava, račun pa vam bomo poslali po pošti.

Kaj je on-line seminar?

IZPOSTAVLJAMO

Dostop do pregleda obveznosti za poročanje za tekoči mesec  tukaj.

Realizacija podpisanih aktov med Vlado Republike Slovenije in večino sindikatov (po zaporedju objav na portalu SEJA)

Tukaj

Avtorji

Mag. Edita Horvat

direktorica zasebnega zavoda IDEALIS - Inštitut za plače in delovna razmerja.

mag. Kaja Breznik Ladinik 

odvetnica, od leta 2013 zaposlena v Odvetniški pisarni Bohl.

Fenja Borštnar

dipl. ekonomistka in strokovnjakinja s področja računovodstva.

Vsi avtorji

Koledar poročanja
Julij 2021
PonTorSreČetPetSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031