Danes je 22.4.2024

Črpanje presežka prihodkov preteklih let in knjiženjeGarancija

14.3.2024, Polona Gostan, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Preizkušeni državni notranji revizor, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Fiskalno pravilo pri presežku prihodkov nad odhodki po denarnem tokuArhiv

17.1.2021, Evgenija Javornik, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Pokrivanje presežkov odhodkov nad prihodki 2018 iz presežka preteklih letArhiv

29.7.2019, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Pokritje presežka odhodkov nad prihodki in knjiženjeGarancija

1.3.2024, Anica Žgajnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Knjiženje pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki s sredstvi ustanoviteljaArhiv

11.2.2019, Polona Gostan, Državna notranja revizorka, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Evidentiranje in ugotavljanje poslovnega izida ob koncu poslovnega leta v javnem zavoduArhiv

1.12.2023, Polona Gostan, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Preizkušeni državni notranji revizor, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Nerazporejeni presežek za nakup osnovnih sredstevArhiv

3.2.2020, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Odpis sodno neizterljivih terjatev v breme nerazporejenega presežka preteklih letArhiv

1.3.2019, Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje, Darko Bohte, s. p., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Lastni viri za društvaArhiv

25.8.2016, Kristinka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021
Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Izračunavanje presežkov institucionalnih enot sektorja države po fiskalnem praviluArhiv

20.12.2018, Evgenija Javornik, Revidera d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Polletno poročilo po ZIPRS1819 (2. del)

1.8.2018, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Izvajanje posameznih določb ZIPRS1718

18.1.2017, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Lastni viri in dolgoročne obveznostiArhiv

7.5.2014, Darko Branilovič, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021
Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Izkaz poslovnega izida za društvaArhiv

25.8.2016, Kristinka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021
Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Knjiženje poslovnega izidaArhiv

2.3.2022, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Knjiženje stroškov investicijskega vzdrževanja, ki ne povečuje vrednosti prvotnega osnovnega sredstvaGarancija

2.4.2024, Polona Gostan, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Preizkušeni državni notranji revizor, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Oblikovanje vira financiranja in knjiženje amortizacijeArhiv

25.3.2021, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Primer knjiženja najemovArhiv

13.3.2019, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Letno poročilo za leto 2017 za javni sektorvideo

18.1.2018, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 00:55:54

Dostopno za naročnike: Seja profi plus | Seja premium

Nakup službenega vozilaArhiv

28.1.2021, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Knjiženje virov financiranja garderobnih omaricArhiv

30.11.2022, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Vračanje preveč prejetih sredstev po PKP (knjiženje)Arhiv

14.9.2021, Anica Žgajnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Priprava letnega poročila za društvoArhiv

25.8.2016, Kristinka Vuković, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021
Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Negativna sredstva v upravljanju javnih zavodov v lasti občinArhiv

25.2.2019, Peter Kocjančič Gordana Gliha, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Združitev dveh zavodovArhiv

7.12.2022, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Nakup osnovnih sredstev in ustrezno knjiženjeArhiv

28.2.2022, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Pomembna novost pri izdelavi letnega poročila za javne zavode za leto 2019Arhiv

21.1.2020, Evgenija Javornik, državna revizorka, Revidera d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Knjiženje vračila pomoči v vrtcuArhiv

8.9.2021, Anica Žgajnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Računovodstvo v društvih s poudarkom na prihodkih in odhodkih društevArhiv

25.8.2016, Katja Rakar, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021
Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Negativno stanje terjatev za sredstva, dana v upravljanjeArhiv

25.10.2019, Gordana Gliha in Peter Kocjančič, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Izkaz prihodkov in odhodkovArhiv

7.5.2014, Alenka Podbevšek, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021
Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Nabava osnovnih sredstev oz. opremeArhiv

3.3.2023, Polona Gostan, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Osnovna sredstva in sredstva v upravljanju javnega zavoda kot posrednega proračunskega uporabnika, ki osnovnih sredstev nima v svoji lastiArhiv

14.12.2020, Polona Gostan, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Delovna uspešnost knjižniceArhiv

22.2.2018, mag. Edita Dobaj, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Pridobitna in nepridobitna dejavnostvideo

7.8.2015, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 00:58:02

Dostopno za naročnike: Seja profi plus | Seja premium

Izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (tržne dejavnosti) pri posrednih uporabnikih proračuna (javnih zavodih)Arhiv

8.11.2022, Polona Gostan, univ. dipl. ekon., Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022
Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Najpogostejše ugotovitve pri revidiranju tržne dejavnosti v letu 2013Arhiv

7.5.2014, Anamarija Šprah, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Projekt Shema šolskega sadja in knjiženje zavrnitve plačilaArhiv

23.11.2020, Polona Gostan, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Preizkušeni državni notranji revizor, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Bilanca stanjaArhiv

7.5.2014, Alenka Podbevšek, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021
Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Opredelitev dejavnosti javne službe in dejavnosti prodaje na trguArhiv

28.2.2018, Polona Gostan Državna notranja revizorka, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium