Danes je 6.2.2023

Podatki za obračun plač za javni sektor

3.2.2023, Vir: Verlag Dashöfer

Odgovori v zvezi z uvrstitvami zdravnikov po 1. 4. 2023

2.2.2023, Vir: Ministrstvo za javno upravo

Novo v Uradnem listu od 1. 1. do 31. 1. 2023

31.1.2023, Vir: Verlag Dashöfer

Novo v Uradnem listu od 1. 12. do 31. 12. 2022

4.1.2023, Vir: Verlag Dashöfer

V Državnem zboru je sprejet ZIPRS2324

29.11.2022, Vir: Verlag Dashöfer

Vlada dopolnila seznam upravičencev do donacij

24.11.2022, Vir: Ministrstvo za finance

Odgovori na vprašanja iz on-line seminarja Odpravnine

26.10.2022, mag. Edita Horvat, Vir: Verlag Dashöfer

Državni zbor je sprejel ZSPJS-AA z 52 glasovi za

25.10.2022, Vir: Verlag Dashöfer

Kaj naj bi novela ZSPJS prinesla funkcionarjem?

11.10.2022, Vir: Verlag Dashöfer

Primeri obračuna neto plače javni sektor

17.8.2022, Vir: Verlag Dashöfer

Aktivnosti FURS v poletju 2022

8.7.2022, Vir: Verlag Dashöfer

Odgovori glede knjiženja prihodkov

17.6.2022, Vir: Verlag Dashöfer

Iz poročila o delu Računskega sodišča 2021

10.6.2022, Vir: Verlag Dashöfer

Lokalne volitve 2022 časovnica

7.6.2022, Vir: Verlag Dashöfer