Danes je 1.10.2022

Tržna dejavnost pri posrednih uporabnikih proračuna - javnih zavodihGarancija

28.9.2022, Polona Gostan, univ. dipl. ekon.,, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Knjiženje DDV po 76.a členu in izstop iz sistema DDVGarancija

20.7.2022, mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka in Majda Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Evidentiranje osnovnega sredstva, skupaj s pripravljalnimi deliArhiv

14.7.2022, Polona Gostan, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Preizkušeni državni notranji revizor, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Knjiženje refundacije za izolacijoArhiv

4.7.2022, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Računovodski pogovor o aktualnih vprašanjih glede knjiženja prihodkovvideoGarancija

28.6.2022, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 01:19:48

Dostopno za naročnike: Seja profi plus | Seja premium

Primer knjiženja šolskega sklada 2022Arhiv

22.6.2022, Majda Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Odgovori glede knjiženja prihodkov

17.6.2022, Vir: Verlag Dashöfer

Izplačilo pomoči za nakup hitrih testov za koronavirus (knjiženje)Arhiv

4.6.2022, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Pogodbe o delu (obdavčitev fizičnih oseb in knjiženje)Garancija

13.4.2022, Anica Žgajnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Avtorski honorarji (obdavčitev fizičnih oseb in knjiženje)Garancija

13.4.2022, Anica Žgajnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Sejnine (obdavčitev fizičnih oseb in knjiženje)Garancija

13.4.2022, Anica Žgajnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Prenos nepremičnin na krajevne skupnosti in knjiženje poslovnih dogodkovArhiv

7.4.2022, Polona Gostan, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Preizkušeni državni notranji revizor, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Knjiženje akontacije DDPOGarancija

4.4.2022, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Odgovori glede knjiženjaGarancija

31.3.2022, Avtorji založbe, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Ali se dodatek za delo v tveganih razmerah šteje za državno pomoč?Arhiv

21.3.2022, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Knjiženje sodne kazniArhiv

14.3.2022, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Prihodki od donacij in pasivne časovne razmejitveArhiv

9.3.2022, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Knjiženje prihodkov od učencev za šolo v naraviArhiv

8.3.2022, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Knjiženje poslovnega izidaArhiv

2.3.2022, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Vprašanje glede amortizacije

2.3.2022, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Nabava neopredmetenega osnovnega sredstva: knjiženje amortizacijeArhiv

1.3.2022, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Nakup osnovnih sredstev in ustrezno knjiženjeArhiv

28.2.2022, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Vpliv pravnoorganizacijskih oblik proračunskih uporabnikov na premoženjsko bilanco (2. del)video

24.2.2022, Gordana Gliha, Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 01:18:34

Dostopno za naročnike: Seja profi plus | Seja premium

Knjiženje inventurne razlike in prenos na zalogeArhiv

13.2.2022, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Knjiženje prihodkov od donacijArhiv

31.1.2022, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lastiArhiv

30.1.2022, Polona Gostan, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Preizkušeni državni notranji revizor, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Evidenčne knjižbe za različne priliveArhiv

29.1.2022, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Izdelava letnega poročila za javne zavode za leto 2021Arhiv

21.1.2022, Evgenija Javornik, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Odgovori na vprašanja glede ugotavljanja poslovnega izidaArhiv

13.1.2022, Avtorji založbe, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Premoženjska bilanca 2021Garancija

15.12.2021, Gordana Gliha, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Knjižbe (e-Dokument)

14.12.2021, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja premium

Vpliv pravnoorganizacijskih oblik proračunskih uporabnikov na premoženjsko bilancovideoGarancija

10.12.2021, Gordana Gliha, Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 01:00:49

Dostopno za naročnike: Seja profi plus | Seja premium

Primer odstranitve stare zgradbe in gradnja nove na njenem mestu v javnem zavoduArhiv

30.11.2021, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Primeri vnosa podatkov za pripravo premoženjske bilance javnih zavodov za leto 2021

18.11.2021, Gordana Gliha, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja premium

Pravilnik o popisu - javni zavodi PLUS povračila stroškov prevoza na delo in iz delavideoGarancija

18.11.2021, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 01:33:36

Dostopno za naročnike: Seja premium

Primeri vnosa podatkov za pripravo premoženjske bilance občin za leto 2021 Garancija

18.11.2021, Gordana Gliha, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja premium

Knjiženje >>sporne<< terjatveArhiv

15.11.2021, Polona Gostan, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Preizkušeni državni notranji revizor, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Kazalo primerov knjiženja za javni sektorArhiv

15.11.2021, Kolektiv avtorjev, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Premoženjska bilanca javnih zavodov za leto 2021Garancija

8.11.2021, Gordana Gliha, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Knjiženje plačArhiv

2.11.2021, Anica Žgajnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Kasnejša vlaganja v nepremičnine pri določenem uporabniku EKNArhiv

4.10.2021, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Knjiženje vračila pomoči v vrtcuArhiv

8.9.2021, Anica Žgajnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium