Danes je 24.7.2024

Primer vnosa podatkov za potrebe premoženjske bilance javnega zavoda za leto 2023

5.12.2023, Gordana Gliha, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja premium

Primer priprave skupne premoženjske bilance občine 2023

5.12.2023, Gordana Gliha, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja premium

Primeri programske cene v javnih zavodih, vrtcih in šolah z vrtci

3.4.2023, Polona Gostan, univ. dipl. ekon., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja premium

Dosežena napredovanja in pojasnilo konkretnega primera v zvezi z 19. členom ZSPJS

1.12.2022, mag. Mojca Fon Jager, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja premium

Bonitete in obračun pri plači

12.5.2022, Polona Gostan, univ. dipl. ekon., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja premium

Primeri določb PZ v zvezi z obliko PZ, delovnim mestom/delovnimi mesti za javni zavod

3.5.2022, Vanja Mavri univ.dipl.prav, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja premium

Izvedba poračuna plače javnega uslužbenca

29.3.2022, Polona Gostan, univ. dipl. ekon., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja premium

Primeri napredovanja v plačne razrede in spremembe kolektivne pogodbe v zdravstvu in socialnem varstvu

14.12.2021, Polona Gostan, univ. dipl. ekon., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja premium

Primeri vnosa podatkov za pripravo premoženjske bilance javnih zavodov za leto 2021

18.11.2021, Gordana Gliha, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja premium

Primeri vnosa podatkov za pripravo premoženjske bilance občin za leto 2021

18.11.2021, Gordana Gliha, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja premium