Danes je 13.7.2024

Pravilno knjiženje projekta, kot je Erasmus plusArhiv

31.1.2019, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Črpanje presežka prihodkov preteklih let in knjiženjeArhiv

14.3.2024, Polona Gostan, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Preizkušeni državni notranji revizor, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Kazalo primerov knjiženja za javni sektorArhiv

1.12.2023, Kolektiv avtorjev, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Nabava osnovnih sredstev oz. opremeArhiv

3.3.2023, Polona Gostan, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Knjiženje zahtevka za izplačilo in nakazilo sredstev EU iz naslova Načrta za okrevanje in odpornostArhiv

6.6.2023, Polona Gostan, državna notranja revizorka, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Odhodki po načelu denarnega tokaArhiv

7.5.2014, Katja Rakar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Odhodki po načelu nastanka poslovnega dogodkaArhiv

7.5.2014, Katja Rakar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Knjiženje predplačil za evropsko sofinanciranjeArhiv

29.12.2017, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Knjiženje refundacije za izolacijo (dodatno pojasnilo na vprašanje iz junijske številke)Arhiv

30.9.2022, Fenja Borštnar, Vesna Milanovič, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Opredmetena osnovna sredstva (SRS 1) - odprava pripoznanjaArhiv

5.12.2019, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Knjiženje stroškov investicijskega vzdrževanja, ki ne povečuje vrednosti prvotnega osnovnega sredstvaArhiv

2.4.2024, Polona Gostan, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Preizkušeni državni notranji revizor, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Knjiženje ureditve senčilArhiv

20.6.2018, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Poročanje o izvrševanju proračuna občine (polletno poročilo) v letu 2021Arhiv

16.6.2021, Polona Gostan, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Preizkušeni državni notranji revizor, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Evidentiranje in ugotavljanje poslovnega izida ob koncu poslovnega leta v javnem zavoduArhiv

1.12.2023, Polona Gostan, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Preizkušeni državni notranji revizor, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Stroški uporabe službenega telefonaArhiv

21.6.2021, Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Primeri knjiženj popisnih razlik za določene uporabnike EKNArhiv

25.10.2019, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Odgovori na vprašaja povezana z delom na domu (davki in računovodstvo)Arhiv

21.4.2020, Anica Žgajnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Šolski sklad

19.11.2019, Vir: Verlag Dashöfer

Lastni viri in dolgoročne obveznostiArhiv

7.5.2014, Darko Branilovič, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Letno poročilo za leto 2018 za javni sektor

11.12.2018, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Knjiženje prihodka od donacije starša za šolo v naraviArhiv

6.6.2023, Polona Gostan, državna notranja revizorka, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Konzorcijske pogodbe med proračunskimi uporabniki in vključevanje v podatke premoženjske bilanceGarancija

10.6.2024, Gordana Gliha, dipl. oec., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Opredmetena osnovna sredstva (SRS 1) - amortizacijaArhiv

5.12.2019, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Knjiženje sredstev podružničnih šol, ki jih pridobivajo na podlagi prošenj za donacije in šolski skladArhiv

6.6.2023, Polona Gostan, državna notranja revizorka, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Knjiženje sredstev šolskega skladaArhiv

26.11.2019, Gordana Gliha, Peter Kocjančič, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Pomoč - donacijaArhiv

7.8.2018, Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Vodenje poslovnih knjig društevArhiv

25.8.2016, Katja Rakar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Časovne razmejitve pri določenih in drugih uporabnikih EKN (pravne podlage)Arhiv

10.9.2019, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Knjiženje terjatev in obveznosti v javnem sektorju

9.2.2017, mag. Darinka Meško, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Davčni vidiki poslovnih dogodkov za leto 2008Arhiv

7.5.2014, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Posebnosti blagajniškega poslovanjaArhiv

10.1.2017, Cirila Masnikosa, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Polletno poročilo posrednih uporabnikov proračuna (PPU) za leto 2020Arhiv

15.7.2020, Evgenija Javornik, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Izdelava finančnega načrta v letu 2016

22.1.2016, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Fiskalno pravilo pri presežku prihodkov nad odhodki po denarnem tokuArhiv

17.1.2021, Evgenija Javornik, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Izdelava letnega poročila za javne zavodeGarancija

31.12.2023, Evgenija Javornik, dopolnila Polona Gostan za leto 2022 in 2023, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Vprašanja naročnikov glede dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanjuArhiv

7.5.2014, Darko Branilovič, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Obračun DDPO za leto 2020 za gospodarstvo in negospodarstvo

14.4.2021, Darko Bohte s.p. Davčno poslovno in računovodsko ..., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Knjigovodske listine o stanju in gibanju zalog materialaArhiv

7.5.2014, Tomaž Glažar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Vzpostavitev notranjih kontrolArhiv

7.5.2014, Simona Žnidar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Davčne blagajne za javni sektor

8.10.2015, Darko Bohte s.p. Davčno poslovno in računovodsko ..., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

E-računi v javnem sektorjuArhiv

11.12.2015, Anica Žgajnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium