Danes je 24.6.2024

Dohodek dijakov in študentov za opravljanje prostovoljne prakse (obdavčitev fizičnih oseb)Garancija

16.5.2024, Anica Žgajnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Primer izračuna stroška šole v naravi in prispevka učenca (obvezni program) v tabeliGarancija

26.4.2024, Polona Gostan, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Preizkušeni državni notranji revizor, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Dvofazni postopki - obravnava pri premoženjski bilanciGarancija

5.3.2024, Gordana Gliha, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Prezaračunavanje in DDVGarancija

26.2.2024, Veronika Bratož, davčna svetovalka v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Nagrade (obdavčitev fizičnih oseb in knjiženje)Garancija

19.2.2024, Anica Žgajnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Pogodbe o delu (obdavčitev fizičnih oseb in knjiženje)Garancija

19.2.2024, Anica Žgajnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Avtorski honorarji (obdavčitev fizičnih oseb in knjiženje)Garancija

19.2.2024, Anica Žgajnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Občasna in začasna dela upokojencev (obdavčitev fizičnih oseb in knjiženje)Garancija

17.2.2024, Anica Žgajnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Obravnava obrestiGarancija

12.2.2024, Gordana Gliha, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Pravica do celotnega letnega dopusta in do sorazmernega dela letnega dopustaGarancija

5.2.2024, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Obračun regresa za delavca, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen časGarancija

5.2.2024, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Dodatki v javnem sektorju (pregled)Arhiv

11.1.2024, Anica Žgajnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Priprava programa dela in finančnega načrta posrednega proračunskega uporabnika za leto 2024Garancija

3.1.2024, Mojca Ločniškar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Izdelava letnega poročila za javne zavodeGarancija

31.12.2023, Evgenija Javornik, dopolnila Polona Gostan za leto 2022 in 2023, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede s praktičnimi primeriGarancija

8.9.2023, Breda Koren, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Novi REK obrazci od 1.4.2023Arhiv

30.6.2023, Anica Žgajnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Vključitev občin v sistem enotnega zakladniškega računa državeGarancija

29.6.2023, Gordana Gliha, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Zadolževanje pri Upravljavcu sredstev sistema enotnega zakladniškega računa državeArhiv

29.6.2023, Gordana Gliha, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Odpravnina ob upokojitvi, če je oseba pri delodajalcu zaposlena manj kot 5 letArhiv

4.5.2023, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Potni nalog za nabavo materialaArhiv

15.3.2023, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Premoščanje likvidnostnih težav PUArhiv

14.3.2023, Gordana Gliha, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Posebnosti obračuna DDPO 2022 za javni sektorArhiv

13.2.2023, Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Dodatek po 42. členu KPJS za delo v neenakomerno razporejenem delovnem časuArhiv

10.2.2023, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Plačna lista (2. del)Arhiv

12.8.2022, Polona Gostan, uni. dipl. ekon., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Podatki o delovnem mestu v pogodbi o zaposlitvi v javnem sektorjuArhiv

20.7.2022, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Plačna lista (1. del)Arhiv

1.7.2022, Polona Gostan, uni. dipl. ekon., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Primer vabila zavezancem za dohodnino (Šolski sklad)Arhiv

10.6.2022, Darko Bohte Davčno poslovno in računovodsko svetovanje, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Popravek obračuna najemnine po noveli ZDoh-2Z od 01.01.2022 daljeArhiv

7.4.2022, Davčno poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Olajšava za donacije v obračunu DDPO za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2022Arhiv

17.2.2022, Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Obračunani prispevki za razliko do višine minimalne pokojninske osnove 2022: primerArhiv

1.2.2022, Simona Matko Počivalšek RISTO s.p., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Primeri za napredovanje v plačne razrede v letu 2021Arhiv

15.11.2021, Breda Koren, mag. Mojca Fon Jager, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Izračun višine odpravnine pri odpovedi iz poslovnega razlogaArhiv

27.10.2021, Anica Žgajnar, Vir: Verlag Dashöfer

Spremenjena davčna obravnava povračil stroškov prevoza na delo in z dela za javne uslužbence (primer)Arhiv

9.8.2021, Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Davčna obravnava povračil stroškov prevoza na delo in z dela za javne uslužbence (primer)Arhiv

5.7.2021, Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Obračun minimalne plače za februar 2021 (primer)Arhiv

2.3.2021, Nina Scortegagna Kavčnik in Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Fiskalno pravilo pri presežku prihodkov nad odhodki po denarnem tokuArhiv

17.1.2021, Evgenija Javornik, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Vpliv pobota na postavko premoženjske bilance obveznosti za sredstva prejeta v upravljanjeArhiv

12.11.2020, Gordana Gliha in Peter Kocjančič, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Obrazložitev sprememb postavk kratkoročne terjatve oziroma kratkoročne obveznosti v premoženjski bilanciArhiv

12.11.2020, Gordana Gliha in Peter Kocjančič, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium