Danes je 6.6.2023

Odpravnina ob upokojitvi, če je oseba pri delodajalcu zaposlena manj kot 5 letGarancija

4.5.2023, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Potni nalog za nabavo materialaGarancija

15.3.2023, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Pravica do celotnega regresa za letni dopust in do sorazmernega dela regresa za letni dopustGarancija

14.3.2023, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Pravica do celotnega letnega dopusta in do sorazmernega dela letnega dopustaGarancija

14.3.2023, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Premoščanje likvidnostnih težav PUGarancija

14.3.2023, Gordana Gliha, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Posebnosti obračuna DDPO 2022 za javni sektorGarancija

13.2.2023, Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Dodatek po 42. členu KPJS za delo v neenakomerno razporejenem delovnem časuGarancija

10.2.2023, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Izdelava letnega poročila za javne zavodeGarancija

2.2.2023, Evgenija Javornik, dopolnila Polona Gostan za leto 2022, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Priprava programa dela in finančnega načrta posrednega proračunskega uporabnika za leto 2023Garancija

16.1.2023, Mojca Ločniškar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Plačna lista (2. del)Garancija

12.8.2022, Polona Gostan, uni. dipl. ekon., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Podatki o delovnem mestu v pogodbi o zaposlitvi v javnem sektorjuGarancija

20.7.2022, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Plačna lista (1. del)Garancija

1.7.2022, Polona Gostan, uni. dipl. ekon., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Primer vabila zavezancem za dohodnino (Šolski sklad)Arhiv

10.6.2022, Darko Bohte Davčno poslovno in računovodsko svetovanje, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Občasna in začasna dela upokojencev (obdavčitev fizičnih oseb in knjiženje)Arhiv

17.5.2022, Anica Žgajnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Avtorski honorarji (obdavčitev fizičnih oseb in knjiženje)Arhiv

13.4.2022, Anica Žgajnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Pogodbe o delu (obdavčitev fizičnih oseb in knjiženje)Arhiv

13.4.2022, Anica Žgajnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Sejnine (obdavčitev fizičnih oseb in knjiženje)Arhiv

13.4.2022, Anica Žgajnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Nagrade (obdavčitev fizičnih oseb in knjiženje)Arhiv

13.4.2022, Anica Žgajnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Popravek obračuna najemnine po noveli ZDoh-2Z od 01.01.2022 daljeArhiv

7.4.2022, Davčno poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Olajšava za donacije v obračunu DDPO za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2022Arhiv

17.2.2022, Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Obračunani prispevki za razliko do višine minimalne pokojninske osnove 2022: primerArhiv

1.2.2022, Simona Matko Počivalšek RISTO s.p., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Primeri za napredovanje v plačne razrede v letu 2021Arhiv

15.11.2021, Breda Koren, mag. Mojca Fon Jager, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Izračun višine odpravnine pri odpovedi iz poslovnega razlogaArhiv

27.10.2021, Anica Žgajnar, Vir: Verlag Dashöfer

Spremenjena davčna obravnava povračil stroškov prevoza na delo in z dela za javne uslužbence (primer)Arhiv

9.8.2021, Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Davčna obravnava povračil stroškov prevoza na delo in z dela za javne uslužbence (primer)Arhiv

5.7.2021, Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p., Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Obračun minimalne plače za februar 2021 (primer)Arhiv

2.3.2021, Nina Scortegagna Kavčnik in Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Fiskalno pravilo pri presežku prihodkov nad odhodki po denarnem tokuArhiv

17.1.2021, Evgenija Javornik, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Vpliv pobota na postavko premoženjske bilance obveznosti za sredstva prejeta v upravljanjeArhiv

12.11.2020, Gordana Gliha in Peter Kocjančič, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Obrazložitev sprememb postavk kratkoročne terjatve oziroma kratkoročne obveznosti v premoženjski bilanciArhiv

12.11.2020, Gordana Gliha in Peter Kocjančič, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Dolgoročno zagotavljanje virov za financiranje pri EZR države za projekte EUArhiv

14.10.2020, Gordana Gliha, Peter Kocjančič, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Polletno poročilo posrednih uporabnikov proračuna (PPU) za leto 2020Arhiv

15.7.2020, Evgenija Javornik, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Prevoz na delo in z dela v času izrednih razmerArhiv

1.6.2020, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Določanje letnega dopusta zaposlenim v dejavnostih kultureArhiv

23.3.2020, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Minimalni letni dopust in dodatni dnevi letnega dopusta (primeri)Arhiv

10.3.2020, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Določanje letnega dopusta zaposlenim na področju vzgoje in izobraževanjaArhiv

9.3.2020, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Uvedba posebne znižane 5% DDV stopnje - obračunavanje DDV v prehodnem obdobju (primeri)Arhiv

21.1.2020, DDV asistenca, mag. Aleksandra Heinzer, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Občasno delo upokojencev v letu 2020Arhiv

24.12.2019, Breda Koren, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Uvedba posebne znižane 5% DDV stopnjeArhiv

11.12.2019, DDV asistenca, mag. Aleksandra Heinzer, Vir: Verlag Dashöfer

Uničenje opreme - pri drugem uporabniku EKN (kontiranje)Garancija

5.12.2019, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Nakup drobnega inventarja pri drugem uporabniku EKN (kontiranje)Garancija

5.12.2019, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Splošno pravilo amortiziranja opreme pri določenem uporabniku EKN (kontiranje)Garancija

5.12.2019, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium