Danes je 21.2.2024

Naročilnica - Spletni seminar - On-line seminar
Vpliv pravnoorganizacijskih oblik proračunskih uporabnikov na premoženjsko bilanco 2023

Informacije o on-line seminarju:

Termin: 12. 12. 2023

Čas: 10.00 - 11.00

Število razpoložljivih mest: 10

Cena: 89,00 EUR + DDV

Vsebina:

Premoženjska bilanca predstavlja izkaz premoženja, pri katerem se terjatve in obveznosti med proračunskimi uporabniki (PU) izločijo na podlagi metodologije pobota.

Predavateljica bo glede na pravnoorganizacijsko obliko PU opozorila na posebnosti v premoženjski bilanci. Pri obravnavi premoženja je namreč potrebno izhajati iz pravnoorganizacijske oblike PU. Predstavljena bo tudi premoženjska bilanca Upravljavca sredstev sistema EZR občin.

Z navedenim izobraževanjem bodo zato PU lahko pridobili informacije, ki jim bodo v pomoč pri pripravi podatkov premoženjske bilance.

Novost v letu 2023 je kontrola podatkov vnosa osnovnih podatkov vezanih na podatke Registra proračunskih uporabnikov.


Predavatelji:

Gordana Gliha (univ.dipl.ekon, zaposlena na Ministrstvu za finance, strokovni naziv podsekretar). Avtorica je odgovorna za pripravo metodologij evidentiranja in poslovnih poročil poslovnih dogodkov upravljanja sistema EZR države. Avtorica sodeluje v različnih skupinah obravnavanja metodoloških vprašanj javnih financ s področja zadolževanja in naložbenih politik zakladništva. Sodeluje s strokovno javnostjo na področju računovodenja v povezavi s proračunskim financiranjem tako na področju države kot lokalnih skupnosti.