Danes je 9.8.2020

Naročilnica - Spletni seminar - On-line seminar
Opredmetena osnovna sredstva pri določenih uporabnikih EKN

Informacije o on-line seminarju:

Termin: 16. 12. 2019

Čas: 10.00 - 11.00

Število razpoložljivih mest: 20

Cena: 39,00 EUR

Vsebina:

Med on line seminarjem bomo pogledali, kako se izkazujejo opredmetena osnovna sredstva, pravila pripoznavanja, kako jih razvrščamo in odpravo pripoznanj. Zanimivo do izvedeti tudi, kako se obravnavajo kasnejša vlaganja v sredstva. Pogledali bomo pravila najemov opredmetenih osnovnih sredstev ter nakup sredstev z nabavno vrednostjo do 500 evrov. Poleg tega bomo obravnavali tudi amortizacijo sredstev.

Poleg teoretične razlage bo na seminarju predstavljeno tudi knjiženje teh dogodkov.

Vsebina:

  1. Pripoznavanje in razvrščanje sredstev
  2. Vzdrževanje sredstev
  3. Najem sredstev
  4. Odprava pripoznanj sredstev
  5. Amortizacija sredstev
  6. Sredstva z nabavno vrednostjo do 500 evrov


Predavatelji: