Danes je 6.4.2020
Naročilnica - Spletni seminar - On-line seminar
Obračun plače v letu 2020

Informacije o on-line seminarju:

Termin: 02. 03. 2020

Čas: 10.00 - 11.00

Število razpoložljivih mest:

On-line seminar je že razprodan.

Cena: 39,00 EUR

Vsebina:

Prvi del: Plača kot pravica iz delovnega razmerja in njena minimalna višina
Z letom 2020 se je spremenil način obračunavanja plače zaradi izvzema dodatkov, dela plače za poslovno in delovno uspešnost. V pravnem delu vam bomo predstavili, kateri dodatki so iz minimalne plače izvzeti in kateri se še vedno lahko vračunavajo v minimalno plačo. Povedali bomo tudi, kaj je osnova za obračun dodatkov v primeru, ko delodajalca zavezuje kolektivna pogodba dejavnosti in kaj, ko ga ne.

Drugi del: Izračun plače
Novosti pri izračunu Minimalne plače; Nova lestvica za obračun dohodnine za leto 2020; Nova višina olajšav pri obračunu plače; Izjava za prijavo in odjavo vzdrževanih družinskih članov; Izjava za naknadno uveljavljanje olajšav pri izračunu dohodnine; Opredelitev glede statusa – glavni/drugi delodajalec; Oprostitev plačila prispevkov za zaposlene starejše od 60 let; Višina regresa za letni dopust za leto 2020.


Predavatelji:

mag. Nina Scortegagna Kavčnik je vodja Službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve in Svetovalnega in izobraževalnega centra pri Obrtno – podjetniški zbornici Slovenije ter predavateljica na fakulteti ter višjih šolah in strokovnih konferencah, avtorica številnih strokovnih in znanstvenih člankov ter knjig s pravnega področja, kot so: Sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju, Najemna pogodba za stanovanje in poslovni prostor, Zakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, Vse, kar morate vedeti o letnem dopustu in regresu ter Odpoved pogodbe o zaposlitvi.

Anica Žgajnarje avtorica priročnika Praktični vodič po računovodstvu za negospodarstvo in se ponaša z dolgoletnimi izkušnjam na področju financ, računovodstva in dela v javnem sektorju.