Danes je 7.7.2020

Naročilnica - Spletni seminar - On-line seminar
Pravilnik o računovodstvu za določene uporabnike - javni zavodi, javne agencije in druge osebe javnega prava (poudarek na šolstvu)

Informacije o on-line seminarju:

Termin: 10. 06. 2020

Čas: 10.00 - 11.30

Število razpoložljivih mest: 8

Cena: 89,00 EUR

Vsebina:

Pravilnik o računovodstvu je normativna podlaga za odgovorno osebo določenega uporabnika in njegovega računovodstva, da odgovorno v skladu predpisi in izbiro metod evidentirajo poslovne dogodke v poslovne knjige. Posledično morajo računovodski izkazi prikazovati resničen in pošten finančni položaj in uspešnost poslovanja uporabnika. Pomembno je namreč, da se upoštevajo izbrane računovodske usmeritve iz obdobja v obdobje in je tako zagotovljeno sledenje načelu stalnosti, saj so poročila podlaga za odločanje pristojnim organom.

V uvodu bomo na kratko povzeli zakonodajo in bistvena področja in v nadaljevanju podrobneje na praktičnem primeru preučili določbe osnutka Pravilnika za določene uporabnike, ki ga prejmete v nadaljnjo obdelavo.


Predavatelji:

mag. Sabina Lamutje davčna svetovalka z licenco ZDSS. Diplomirala je na EPF v Mariboru na smeri podjetništvo, s poudarkom na računovodstvu in reviziji, podiplomski študij pa nadaljevala na Pravni fakulteti v Mariboru, kjer je pridobila naziv mag. znanosti s področja davčnega prava. Zaposlena je v družbi LamutS d.o.o., na delovnem mestudavčne svetovalke, v okviru katerega opravlja računovodsko in davčno svetovanje, ki vključuje računovodsko in davčno optimiranje in na podlagi prejetega pooblastila v davčnih postopkih kot pooblaščenka zastopa stranke pred ustreznimi davčnimi organi. Leta 2009 je bila s strani Ministrstva za pravosodje imenovana za sodno izvedenko za področje Ekonomija – DAVKI. Kot sodna izvedenka sodeluje s sodišči z izdelavo izvedenskih mnenj (pisnih in ustnih, podanih na obravnavah) in hkrati z izvedenskimi mnenji pomaga strankam pri reševanju njihovih problemov v izvensodnih poravnavah. Za založbo Verlag Dashöfer pripravlja strokovne članke in predavanja.