Danes je 20.10.2020

Naročilnica - Spletni seminar - On-line seminar
Hramba dokumentacije (delovno pravo, varstvo osebnih podatkov in računovodstvo)

Informacije o on-line seminarju:

Termin: 21. 10. 2020

Čas: 10.00 - 11.30

Število razpoložljivih mest: 48

Cena: 89,00 EUR

Vsebina:

Prvi del: Hramba dokumentacije (računovodstvo)

  • dokumentacija po Zakonu o gospodarskih družbah
  • dokumentacija po Zakonu o računovodstvu
  • dokumentacija v Zakonu o davčnem postopku in Zakonu o davku na dodano vrednost
  • digitalizacija

Drugi del: Hramba dokumentacije (delovno pravo in varstvo osebnih podatkov)

  • dokumentacija na podlagi Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti
  • dokumentacija, pridobljena na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu
  • dokumentacija in varstvo osebnih podatkov
  • interni pravilniki


Predavatelji:

Anica Žgajnar je avtorica priročnika Praktični vodič po računovodstvu za negospodarstvo in se ponaša z dolgoletnimi izkušnjam na področju financ, računovodstva in dela v javnem sektorju.
Tanja Bohl je odvetnica v odvetniški pisarni Bohl, specializirana za delovno pravo, predavateljica, avtorica vrste seminarjev, priročnika in člankov s področja delovnega prava. Kot odvetnica se že vrsto let ukvarja z zastopanje delavcev v postopkih pred sodiščem zoper delodajalce ter zlasti z vodenjem postopkov odpovedi pogodb o zaposlitvi delavcem za delodajalce ter zastopanje le teh v individualnih delovnih sporih zoper delavce.