Danes je 20.5.2024

Osnovna sredstva ob zaključku letavideo

19.12.2016, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 00:55:47

Dostopno za naročnike: Seja profi plus | Seja premium

Terjatve in obveznosti v javnem sektorjuvideo

17.2.2017, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 00:58:23

Dostopno za naročnike: Seja profi plus | Seja premium

Obračun potnih stroškov v javnem sektorjuvideo

23.4.2019, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 01:01:50

Dostopno za naročnike: Seja profi plus | Seja premium

Opredmetena osnovna sredstva (v javnem sektorju)video

28.12.2018, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 00:57:56

Dostopno za naročnike: Seja profi plus | Seja premium

Povračila stroškov zaposlenim v javnem sektorjuvideo

21.7.2017, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 00:51:32

Dostopno za naročnike: Seja profi plus | Seja premium

Popis in inventura v letu 2017video

15.12.2017, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 00:54:07

Dostopno za naročnike: Seja profi plus | Seja premium

Potni stroški za zaposlene v javnem sektorju doma in v tujinivideo

7.4.2017, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 01:03:47

Dostopno za naročnike: Seja profi plus | Seja premium

Knjiženje refundacije za izolacijo (dodatno pojasnilo na vprašanje iz junijske številke)Arhiv

30.9.2022, Fenja Borštnar, Vesna Milanovič, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Vlaganje v opredmeteno osnovno sredstvo (knjiženje)Arhiv

1.10.2022, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Splošno pravilo amortiziranja opreme pri drugem uporabniku EKN (kontiranje)Arhiv

5.12.2019, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Vprašanje glede amortizacije

2.3.2022, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Knjiženje nakupa materiala za poukArhiv

16.2.2018, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Terjatve (SRS 5) - odprava pripoznanjaArhiv

18.10.2019, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Knjiženje prihodkov od učencev za šolo v naraviArhiv

8.3.2022, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Brezplačna pridobitev opreme - pri drugem uporabniku EKN (kontiranje)Arhiv

5.12.2019, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Knjiženje prevrednotovalnih odhodkovArhiv

11.3.2022, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Ne-izdajatelj e-računovArhiv

11.1.2019, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Pravilnik o popisu - javni zavodi PLUS povračila stroškov prevoza na delo in iz delavideo

21.6.2021, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 01:48:58

Dostopno za naročnike: Seja profi plus | Seja premium

Knjiženje izplačila razlike regresaArhiv

1.12.2022, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Povračilo stroškov prevoza za zaposlenega na delo in z dela in na službeni potivideo

5.9.2023, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 01:24:04

Dostopno za naročnike: Seja profi plus | Seja premium

Dani avans - določen uporabnik EKN (primer)Arhiv

10.10.2019, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Brezplačna pridobitev opreme - pri določenem uporabniku EKN (kontiranje)Arhiv

5.12.2019, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Brez evidenčnega knjiženja pri oddaji šolskih prostorovArhiv

18.6.2018, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Knjiženje inventurne razlike in prenos na zalogeArhiv

13.2.2022, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Terjatve (SRS 5) - naknadne spremembeArhiv

18.10.2019, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Terjatve do zavarovalnice - določen uporabnik EKN - povračilo škode (primer)Arhiv

18.10.2019, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Knjiženje namenskih sredstev za amortizacijoArhiv

28.2.2018, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Nakup drobnega inventarja pri določenem uporabniku EKN (kontiranje)Arhiv

5.12.2019, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Donacija v obliki osnovnih sredstevArhiv

19.8.2020, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Oprema in prostor za odpadkeArhiv

11.9.2018, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Dana dolgoročna varščina - določen uporabnik EKN (primer)Arhiv

10.10.2019, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Stroški vzdrževanja poslovne zgradbe - pri določenem uporabniku EKN (kontiranje)Arhiv

5.12.2019, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Varščina za prodajo zemljiščaArhiv

5.4.2022, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

TerjatveArhiv

18.10.2019, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Pravilnik o popisu - javni zavodivideo

21.9.2023, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 01:11:14

Dostopno za naročnike: Seja premium

Terjatve do zavarovalnice - drugi uporabnik EKN - povračilo škode (primer)Arhiv

10.10.2019, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Kilometrina ob ponovnem prihodu na deloArhiv

4.8.2017, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Prodaja kupcu, ki plača vnaprej- določen uporabnik EKN (primer)Arhiv

10.10.2019, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Potni nalog za nabavo materialaArhiv

15.3.2023, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Donatorska pogodba, doniranje materiala: knjiženje in DDVArhiv

27.10.2021, DDV asistenca, mag. Aleksandra Heinzer, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Prihodki od donacij in pasivne časovne razmejitveArhiv

9.3.2022, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Prodaja s finančnim popustom - določen uporabnik EKN (primer)Arhiv

17.10.2019, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Odpis terjatve - določen uporabnik EKN (kontiranje)Arhiv

17.10.2019, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium