Danes je 24.5.2024

Novosti spletne aplikacije PB 2019Arhiv

26.11.2019, Gordana Gliha, Peter Kocjančič, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Novosti spletne aplikacije PB 2018Arhiv

19.12.2018, Gordana Gliha Peter Kocjančič, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Vpliv pravnoorganizacijskih oblik proračunskih uporabnikov na premoženjsko bilanco (2. del)video

24.2.2022, Gordana Gliha, Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 01:18:34

Dostopno za naročnike: Seja profi plus | Seja premium

Knjiženje, ko pri večletnem najemu prvo leto ni najemnineArhiv

25.2.2019, Peter Kocjančič Gordana Gliha, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Vpliv pravnoorganizacijskih oblik proračunskih uporabnikov na premoženjsko bilanco 2023video

13.12.2023, Gordana Gliha, Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 00:57:36

Dostopno za naročnike: Seja profi plus | Seja premium

Plačilne kartice proračunskih uporabnikovArhiv

27.1.2020, Gordana Gliha, Peter Kocjančič, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Turistične takse in njihovo evidentiranjeArhiv

25.5.2019, Peter Kocjančič in Gordana Gliha, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Refundacije za povračilo stroškov prič (zaposlenih pri proračunskem uporabniku)Arhiv

26.6.2019, Peter Kocjančič in Gordana Gliha, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Vključenost v sistem enotnega upravljanja sredstev sistema EZR državeArhiv

29.5.2020, Gordana Gliha, Peter Kocjančič, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Vpliv pravnoorganizacijskih oblik proračunskih uporabnikov na premoženjsko bilancovideo

10.12.2021, Gordana Gliha, Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 01:00:49

Dostopno za naročnike: Seja profi plus | Seja premium

Razmejevanje javne in tržne dejavnosti javnega zavodaArhiv

26.11.2019, Gordana Gliha, Peter Kocjančič, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Sofinanciranja občin za razvoj malega gospodarstvaArhiv

3.5.2019, Peter Kocjančič, Gordana Gliha, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Obresti na stanje enotnega zakladniškega računa države ali občineArhiv

14.3.2023, Gordana Gliha, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Negativno stanje terjatev za sredstva, dana v upravljanjeArhiv

25.10.2019, Gordana Gliha in Peter Kocjančič, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Pomoč pri pripravi premoženjske bilance 2018

14.2.2019, Gordana Gliha, Peter Kocjančič, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Refundacije za povračilo stroškov prič (zaposlenih pri proračunskem uporabniku)Arhiv

19.7.2019, Peter Kocjančič in Gordana Gliha, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Kvote invalidov in druge kratkoročne obveznosti PU z vidika pobota v premoženjski bilanciGarancija

13.5.2024, Gordana Gliha, dipl.oec, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Premoženjska bilanca 2021Arhiv

15.12.2021, Gordana Gliha, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Nov Pravilnik o poslovanju sistema EZR države in občin

29.6.2020, Gordana Gliha, Peter Kocjančič, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Druge dolgoročne obveznosti javnih zavodov občinArhiv

27.3.2019, Gordana Gliha Peter Kocjančič, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Pravilnik o izvajanju plačilnih storitev za proračunske uporabnikeArhiv

27.6.2019, Peter Kocjančič in Gordana Gliha, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Vpliv pobota na postavko premoženjske bilance obveznosti za sredstva prejeta v upravljanjeArhiv

12.11.2020, Gordana Gliha in Peter Kocjančič, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Obresti na stanje podračunov EZRArhiv

14.3.2023, Gordana Gliha, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Pridobivanje likvidnostnih virov znotraj sistema EZRArhiv

29.5.2020, Gordana Gliha, Peter Kocjančič, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Podatki o zadolževanju in prevzemanju obveznosti

14.6.2019, Gordana Gliha, Peter Kocjančič, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Stroški cepljenja v javnem sektorju (finančno-računovodski in davčni vidik)Arhiv

3.6.2019, Peter Kocjančič Gordana Gliha, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Knjiženje sredstev šolskega skladaArhiv

26.11.2019, Gordana Gliha, Peter Kocjančič, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Refundacije boleznin in invalidnin ZZZS in ZPIZ in njihovo evidentiranjeArhiv

25.10.2019, Gordana Gliha in Peter Kocjančič, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Najemi in spremembe SRSArhiv

27.3.2019, Gordana Gliha Peter Kocjančič, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Objava e-IOP obrazcev na spletuArhiv

14.3.2023, Gordana Gliha, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Plačevanje prispevkov za zdravstveno zavarovanje občanov s strani občinArhiv

3.5.2019, Peter Kocjančič, Gordana Gliha, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Pravilnik o izvajanju plačilnih storitev za proračunske uporabnikeArhiv

3.6.2019, Peter Kocjančič Gordana Gliha, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnikeArhiv

24.12.2019, Peter Kocjančič, Gordana Gliha, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Premoženjska bilanca 2020: novostiArhiv

8.12.2020, Peter Kocjančič in Gordana Gliha, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Poslovanje preko gotovinskih računov PUArhiv

14.10.2020, Peter Kocjančič, Gordana Gliha, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Dolgoročno zagotavljanje virov za financiranje pri EZR države za projekte EUArhiv

14.10.2020, Gordana Gliha, Peter Kocjančič, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Premoščanje likvidnostnih težav PUArhiv

14.3.2023, Gordana Gliha, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Upravljanje in evidentiranje ničelnih - gotovinskih računov proračunskih uporabnikovArhiv

27.1.2020, Gordana Gliha, Peter Kocjančič, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Obrazložitev sprememb postavk kratkoročne terjatve oziroma kratkoročne obveznosti v premoženjski bilanciArhiv

12.11.2020, Gordana Gliha in Peter Kocjančič, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Menice in zavarovanja posojil proračunskih uporabnikovArhiv

27.1.2020, Gordana Gliha, Peter Kocjančič, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium